Burgerparticipatie

Veel mensen hebben ideeën over hoe ze hun wijk beter kunnen maken en willen zich daar graag voor inzetten. Helaas lopen ze op dit moment vaak tegen een muur van bureaucratie aan bij de gemeente. Ze moeten bijvoorbeeld een vereniging opzetten of formulieren voor buurtbudgetten invullen. De gemeente moet in plaats van een hindernis een stimulerende factor worden. Waar mogelijk kunnen zaken geregeld worden op het niveau van de wijk of buurt en vooral: bewoners de ruimte geven initiatief te nemen. 

Wij geloven in de kracht van de samenleving. Daarom ondersteunen wij initiatieven die vanuit bewoners worden opgezet. Burgerparticipatie is bij ons geen losse huls. Wat het CDA Eindhoven betreft praten burgers niet alleen mee, maar beslissen zij ook over hun eigen woonomgeving. We willen daarom dat het mogelijk is dat wijken bepaalde buurtrechten krijgen. Ze krijgen daarmee de mogelijkheid om de uitvoering van een collectieve voorziening over te nemen, bijvoorbeeld het onderhoud van een park, het beheer van een sportveld of een zorgtaak.

Voordat er gestemd wordt over een besluit, krijgen bewonersorganisaties het recht om een advies te geven. Op dit advies wordt beargumenteerd gereageerd door het collegebestuur. Daarnaast worden de adviezen betrokken bij de besluitvorming van de gemeenteraad.

Wanneer inwoners een gemeentelijke taak goedkoper kunnen uitvoeren dan de gemeente, mogen zij de gemeente uitdagen door een voorstel in te dienen. We benutten de kracht van de inwoner. Wij hebben namelijk een gezamenlijke verantwoordelijk om de stad nog leefbaarder te maken. Dat betekent dat binnen de gemeente een cultuuromslag wordt gemaakt waarbij we naar kansen kijken in plaats van problemen. We werken samen met inwoners. Kritiek moet worden gezien als betrokkenheid.

Verwachtingenmanagement is essentieel voor het slagen van burgerparticipatie. De gemeente moet duidelijk en eerlijk zijn over (on-)mogelijkheden. Voor elk onderwerp of project moet vooraf duidelijk zijn hoe inwoners betrokken worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.