Buurtpreventie

Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over veiligheid in de buurten. De gemeente informeert de inwoners actief over preventieve maatregelen en laat hen meedenken en –werken aan oplossingen. Goede voorbeelden hiervan zijn het organiseren van een buurtschouw, het houden van informatiebijeenkomsten over het voorkomen van inbraken en natuurlijk de buurtpreventie. De gemeente attendeert bewoners actief op de mogelijkheden van social media (buurt WhatsApp-groepen) en helpt bij het opzetten hiervan. We vragen speciale aandacht voor de rol van de wijkagent, hij/zij houdt bewoners op de hoogte van gebeurtenissen via social media.

Er komt meer budget en ondersteuning vanuit de gemeente voor buurtpreventieteams om hun goede werk te belonen en makkelijker te maken.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.