Buurtrechten

Wij geloven in de kracht van de samenleving. Daarom ondersteunen wij initiatieven die vanuit bewoners worden opgezet. Burgerparticipatie is bij ons geen losse huls. Wat het CDA Eindhoven betreft praten burgers niet alleen mee, maar beslissen zij ook over hun eigen woonomgeving. We willen daarom dat het mogelijk is dat wijken bepaalde buurtrechten krijgen. Ze krijgen daarmee de mogelijkheid om de uitvoering van een collectieve voorziening over te nemen, bijvoorbeeld het onderhoud van een park, het beheer van een sportveld of een zorgtaak.

Wanneer inwoners een gemeentelijke taak goedkoper kunnen uitvoeren dan de gemeente, mogen zij de gemeente uitdagen door een voorstel in te dienen.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.