Cultuur

Cultuur heeft de kracht in zich om mensen te laten ontspannen, ontplooien en met elkaar te verbinden. Of we nu praten over design, het Muziekgebouw of over de harmonie, alle culturele uitingen zijn van belang. Cultuur is daarom erg belangrijk voor alle Eindhovenaren.

Allereerst moeten we zuinig zijn op de cultuur die we hebben en moet cultuur toegankelijk blijven voor iedereen. Daarom zorgen we dat instellingen behouden blijven. We stoppen met de bezuiniging op de culturele basisinstellingen als het CKE en het bibliotheekwerk; elk stadsdeel heeft recht op een eigen bibliotheekfiliaal; zo nodig worden de centrale activiteiten ingeperkt. We lossen de bestaande vastgoedproblemen van deze grote instellingen op door creatief te denken en vruchtbare samenwerking op te zoeken met verschillende partners in onze stad.

Daarnaast vinden wij dat Eindhoven als vijfde gemeente van het land en als regionaal centrum een serieuze inspanningsverplichting heeft om de grote culturele instellingen zoals het Muziekgebouw, het Parktheater en het Van Abbemuseum te laten voortbestaan. Voor deze instellingen moet helderheid komen met vooraf duidelijk afgestemde doelen en budgetten. Zo wordt in de begroting van het Muziekgebouw slechts een met een soortgelijk gebouw vergelijkbaar en acceptabel huurbedrag opgenomen (de gemeente blijft aanspreekbaar voor de contractuele huursom).

Niet alleen de grote instellingen zijn voor Eindhoven van belang, maar met name ook de kleine culturele organisaties. Zij verdienen dan ook bescherming vanuit de gemeente. Wij willen daarbij dat initiatieven van relatief kleinere instellingen, om zichzelf beter te kunnen profileren en samen te werken, duidelijker gehonoreerd worden. Het Prehistorisch dorp/Eindhovens museum is hier een goed voorbeeld van; zij betrekken verschillende (culturele) partners van binnen en buiten de gemeente bij de uitvoering van haar programma. Initiatieven voor exposities van kunstenaars in stadsdelen worden gefaciliteerd. De kunstbeoefening door amateurs kan op blijvende subsidie rekenen.

Eindhoven heeft zich de laatste jaren uitstekend geprofileerd als designstad. We zijn hier trots op en blijven investeren in voor de stad belangrijke zaken als de DDW (Dutch Design Week). Maar niet alles met het label design is een reden om de portemonnee te trekken als gemeente. We moeten een duidelijk profiel opstellen, waardoor het helder is welke initiatieven die bijdragen aan Eindhoven wel subsidie krijgen en welke niet. Dit vergroot het draagvlak voor design onder de gehele bevolking.

Om het draagvlak voor cultuur verder te vergroten, moeten we als gemeente beter zichtbaar maken wat er aan cultuur in Eindhoven is, bijvoorbeeld door het faciliteren van culturele zondagen waar mensen kennis kunnen krijgen over culturele initiatieven en organisaties in de stad.

Eveneens moet er ook een serieuze evaluatie komen van de commissie cultuur en of de kosten van het inschakelen van een externe beoordelingscommissie opwegen tegen de resultaten. De Cultuurraad koppelt actief terug aan de gemeenteraad, die de zeggenschap en verantwoordelijkheid voor het kunstbeleid terugkrijgen.

Om het verleden, heden en toekomst van Eindhoven te beschermen en te presenteren, moet er een stadsmuseum komen waarin de archeologische vondsten, objecten uit ons recente verleden, lokale kunst en design een vaste plek kunnen krijgen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.