Vrijwilligers

Verenigingen zijn erg belangrijk voor een stad. Mensen kunnen er ontspannen en ontmoeten er andere mensen. Het CDA Eindhoven wil dat al onze verenigingen levendig zijn en blijven en dat ze financieel gezond zijn. En onze partij wil ook dat de vrijwilligers binnen die verenigingen zich met plezier kunnen inzetten voor hun vereniging of stichting. Organisatoren van kleine evenementen in de buurt moeten niet opgezadeld worden met vergunningseisen. We ondersteunen samenwerking tussen organisaties om vrijwilligers een plek te bieden die bij hen past.

Burgerparticipatie

Veel mensen hebben ideeën over hoe ze hun wijk beter kunnen maken en ze willen zich daar graag voor inzetten. De gemeente moet hier bij helpen in plaats van dwars liggen. Als het mogelijk is, moeten we zaken laten regelen door de wijk of buurt en vooral bewoners de ruimte geven. Laat inwoners niet alleen meepraten, maar laat ze ook beslissen over hun eigen woonomgeving. Geef buurten bepaalde rechten en zeggenschap.

De gemeente laat inwoners altijd weten of hij iets met hun ideeën of plannen kan doen en wanneer. Als de gemeente er niets mee kan, wordt uitgelegd waarom dat zo is. Initiatieven van inwoners en ondernemers worden altijd met een open houding ontvangen. Benut de kracht van de inwoners, kijk naar kansen in plaats van naar problemen. Dit moet een cultuuromslag worden binnen de gemeente. Kritiek zien we als betrokkenheid. 

Wat we dus willen:

- Elke buurt krijgt een eigen begroting met een eigen buurtbudget waarover inwoners meebeslissen. We zorgen ervoor dat ook de stille meerderheid een stem krijgt. Er moet niet alleen budget gaan naar de zogenaamde actiewijken maar ook naar wijken waar het goed mee gaat. Bij problemen kan het buurtbudget (tijdelijk) opgehoogd worden.

- Maak participatie niet iets vrijblijvends en een instrument dat de gemeente gebruikt wanneer het zo uitkomt. De buurt moet worden gekend in ontwikkelingen in de wijk en moet hierover zijn mening kunnen geven. Het college neemt vervolgens deze mening mee in het uiteindelijke voorstel en reageert hier gemotiveerd op. Daarnaast worden de adviezen betrokken bij de besluitvorming van de gemeenteraad.

- Wanneer inwoners een gemeentelijke taak goedkoper denken te kunnen uitvoeren dan de gemeente, mogen zij de gemeente uitdagen door een voorstel in te dienen. We voeren de zogenaamde ‘Right to Challenge’ in.

- De gemeente moet duidelijk en eerlijk zijn over wat er wel en niet kan als Eindhovenaren een plan hebben. Voor elk onderwerp of project moet vooraf duidelijk zijn hoe inwoners erbij betrokken worden en over wat er met hun ideeën gedaan wordt. Verwachtingsmanagement is essentieel.

- We ontwikkelen de mogelijkheden voor digitale participatie door, zodat Eindhovenaren vanaf hun telefoon of laptop volop mee kunnen praten en meedoen.

- Wij vinden het belangrijk dat ook de stille meerderheid een stem heeft. Bij alle participatietrajecten zetten we er op in een brede, diverse groep inwoners erbij te betrekken, laagdrempelig en toegankelijk.

Kerken en religieuze gemeenschappen

Kerken en andere religieuze gemeenschappen hebben een belangrijke plek in Eindhoven. Soms minder zichtbaar, maar behalve een religieuze functie hebben deze gemeenschappen ook een belangrijke sociale rol. Ze bieden een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Maar ze vormen ook vaak een sociaal vangnet door de zwakkeren te steunen, bijvoorbeeld door een voedsel- of een kledingbank, of door financieel advies te geven.

- Het CDA wil deze belangrijke gemeenschappen ondersteunen, bijvoorbeeld door ze te wijzen op subsidiemogelijkheden die er zijn voor de zwakkeren in onze stad.

- Ook wil het CDA onderzoeken of buurthuizen die soms weinig gebruikt worden, gehuurd kunnen worden door de religieuze gemeenschappen voor hun bijeenkomsten en activiteiten.

- Bij herbestemming van kerken doen we dat met respect voor de functie die de kerken in het verleden hebben gehad.

- De gemeente stelt een noodtelefoonnummer in dat de straatpastor in het weekeinde kan bellen ingeval er zeer urgente situaties ontstaan bij dak- en thuislozen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.