Sport en gezond leven

Op het terrein van sport is al veel gebeurd de afgelopen periode, maar toch is het tijd om nieuwe ambities te formuleren. Het CDA wil dat Eindhoven de meest vitale stad van Nederland wordt en de 1e stad ter wereld waar sporten ‘een grondrecht’ wordt. Wij geloven namelijk onvoorwaardelijk in de verbindende kracht van sport. Het gaat niet alleen om gezondheid, bewegen en sporten is óók elkaar ontmoeten: je familie, je vrienden, de buurt. Er is helaas nog steeds een groep Eindhovenaren die niet sport en onvoldoende beweegt. We gaan extra inzetten om juist ook deze inwoners in beweging te krijgen. Het CDA ziet onze sportverenigingen als de absolute basis van ons sportaanbod. De sportvereniging is namelijk niet alleen de plek waar je sport, maar waar je ook verantwoordelijkheid leert dragen, rekening leert houden met elkaar en de plek waar normen en waarden worden doorgegeven. We hechten hierbij veel belang aan zowel de breedte- als de topsport. Zonder breedtesport geen topsport en dat geldt omgekeerd ook.

Sport

- Sport wordt een grondrecht voor alle inwoners in de leeftijd van 4 tot 18 in de gemeente Eindhoven. Dit betekent dat we tenminste in iedere wijk 5 dagen per week naschools sportaanbod willen faciliteren. De gemeente neemt hiertoe het initiatief en betaalt dit volledig. Scholen en ook sportverenigingen worden actief betrokken bij dit aanbod zodat zij in contact kunnen komen met potentieel nieuwe leden. Zwemles voor kinderen zonder zwemdiploma wordt met voorrang opgepakt. We willen namelijk dat alle Eindhovense kinderen de basisschool verlaten met een zwemdiploma. Voor de jeugd komen er tryouts van verschillende sporten op de scholen zodat ze kennis kunnen maken met sport.

- Iedere Eindhovenaar moet binnen 5 minuten in een ‘groene beweegruimte’ kunnen zijn. Denk hierbij aan een sportveldje, een trapveldje of bewegingstoestellen. We maken een scan van de stad, zodat we kunnen zien waar dit nog niet het geval is. Vervolgens rollen we een plan uit waarin iedere wijk een eigen groene openbare beweegruimte krijgt. We betrekken inwoners bij de inrichting ervan, zodat die groene beweegruimte op maat gemaakt kan worden. Het enorme succes van het Urban Sportpark laat zien dat dit helpt om mensen in beweging te krijgen. 

- Er is lang veel aandacht uitgegaan naar verenigingen die in zwaar weer verkeren. We willen meer balans: de gemeente is er zeker ook voor verenigingen die hun zaakjes goed op orde hebben. Er moet een vitaliteitsfonds komen voor vitale sportverenigingen. Vitale verenigingen en goede ideeën verdienen extra financiële steun uit dit fonds. 

- We willen een speciale ‘beweegregisseur’ voor ouderen aanstellen die in overleg met sportaanbieders zowel een sterk digitaal als fysiek beweegaanbod voor onze ouderen over de hele stad uitrolt. 

- We gaan overgewicht tegen met een actieve campagne, samen met de Eindhovenaren. 

- Binnen een jaar zijn alle sportterreinen rookvrij en uiterlijk in 2025 moeten alle school- en sportkantines een certificaat voor een gezonde kantine hebben.

- We gaan extra inzetten om ouders en kinderen met een laag inkomen of met een migratieachtergrond ook aan het sporten te krijgen. De gemeente betaalt het sportlidmaatschap voor kinderen met ouders die moeilijk rond kunnen komen.  

- We zetten sportprojecten op om probleemjongeren of jongeren die dreigen af te glijden in de criminaliteit op het rechte pad te houden, dit in samenwerking met Eindhoven Sport, influencers en onze welzijnsorganisaties. 

- Veel mensen sporten niet alleen in verenigingsverband, maar ook individueel, vaak buiten. Dat willen we nog meer stimuleren, bijvoorbeeld met het uitzetten van hardlooproutes, goede wandelpaden en sportvoorzieningen en buitenfitnesstoestellen in de parken.
- We helpen verenigingen met het verduurzamen van accommodaties. Daarmee besparen ze op hun energiekosten, wat ze weer aan de club kunnen besteden. 

- Topsportevenementen inspireren en verbinden. Daarom halen we grote topsportevenementen naar Eindhoven die goed zijn voor onze stad, zoals de ISL, EHL, Marathon en de Champions League Finale Vrouwenvoetbal. Ook voor de komende periode hebben we ambities om proactief topsportevenementen met name op onze kernsporten (voetbal, urban, hockey, zwemmen) binnen te halen, te beginnen met een groot hockey-event.
- Samen met de sportverenigingen werken we aan meer acceptatie van LHBTI+ in de sportwereld. 

- Wij staan voor een veilige en pedagogisch verantwoorde sportcultuur, waarin plezier voorop staat. Dit betekent dat coaches je niet uitschelden of kleineren maar dat we elkaar met respect behandelen. Met clubkadercoaches helpen we verenigingen om hun                                                                                                                                                                                           trainers hierin op te leiden. 

- Iets te fanatieke ouders langs de zijlijn, scheldwoorden over de velden of scheidsrechters die onheus bejegend worden, dat moet verleden tijd zijn. Op de sportvelden (en daarbuiten) geldt: respect voor elkaar, sport is plezier, de scheidsrechter is de baas en geweld accepteren we niet. Met sportverenigingen blijven we fatsoen uitdragen en we zetten hiervoor rolmodellen in. We treden hard op tegen spelers of ouders die zich hier niet aan houden.

- We willen mensen met een beperking en internationals enthousiasmeren om zich aan te sluiten bij een vereniging. Met de Eindhovense sportverenigingen maken we een ‘menukaart’ waarop te zien is welke sporten worden aangeboden voor mensen met een beperking.

- In de binnenstad moet voldoende beweeg- en sportruimte zijn omdat hier heel veel meer mensen komen wonen. We werken aan een nieuwe Eindhovense beweegroute door het centrum.

Betaald voetbal

Zowel PSV als FC Eindhoven zijn van cruciaal belang voor onze stad. Zij vormen een stukje van onze identiteit, verbinden mensen en zijn belangrijke partners voor de stad. 

Met beide partners willen wij de komende jaren de banden intensiveren.

- PSV: Wie Eindhoven zegt, zegt PSV. De unieke ligging van het stadion midden in onze stad maakt dat PSV niet alleen op sociaal maatschappelijk vlak een belangrijke partner is (PSV foundation, walking football, vrouwenvoetbal etc.) maar ook op ruimtelijk vlak. PSV ligt tussen het centrum van onze stad en Strijp in en kan een mooie ‘brugfunctie vervullen. We starten een structureel en periodiek overleg om samen met PSV verdere ambities op sport, sociaal maatschappelijk, economisch en ruimtelijk vlak te verkennen en om te kijken of we elkaar hierbij vooruit kunnen helpen.

- FC Eindhoven: De oudste betaald voetbalvereniging van onze stad voetbalt al jaren aan de Aalsterweg. In 2021 heeft de club aangekondigd intensiever samen te gaan werken met Eindhoven AV, het Vrouwenvoetbal, Futsal en de Academy. Deze unieke samenwerking moedigen wij aan. Wij willen dat de gemeente proactief de mogelijkheden gaat verkennen voor een verdere inhoudelijke en ruimtelijke samenwerking van deze partijen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.