Duurzaamheid

Het CDA Eindhoven wil alle woningen, bedrijven en andere gebouwen voor 2035 duurzaam geïsoleerd hebben. Al het maatschappelijk vastgoed moet binnen 5 jaar verduurzaamd zijn.

Bij aanbesteding van afvalverwerking blijven we streven naar steeds hogere normen voor hergebruik en recycling. Ook op het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel. Wij vinden dat uiterlijk vanaf 2020 woning-nieuwbouw niet meer van een aardgasverbinding voorzien mag worden. Woonblokken of deelwijken moeten via alternatieve energiebronnen (zon, wind, WKO) voorzien worden.

We willen het ontstaan van een lokale energiecoöperatie stimuleren, zoals een vereniging voor collectief bezit van windmolens of zonnepanelen.

In een deel van Eindhoven wordt het landschap ontsierd door hoogspanningsmasten. Volgens nieuwe normen staan sommige masten ook te dicht bij de bebouwing, omdat er gezondheidsrisico’s aan vast zitten. Daarom maken we aanspraak op Rijkssubsidies om de hoogspanningslijnen onder de grond te leggen.

Het CDA Eindhoven wil dat Eindhoven voor 2022 klimaatbestendig is. Dat betekent dat op sommige plekken bijvoorbeeld riolering moet worden aangepast zodat het beter bestendig is tegen zomerse buien. Maar ook ontharding en vergroening op andere plekken in de stad. De gemeente geeft het goede voorbeeld bij het verduurzamen van het eigen vastgoed, bijvoorbeeld door het afkoppelen van hemelwaterafvoer en zo regenwater niet via het riool af te voeren. 


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.