Eerlijke economie

Iedereen moet de kans krijgen met zijn talenten een eerlijk inkomen te verdienen, rekening houdend met leefbaarheid en leefomgeving. In een eerlijke economie houden we ook rekening met andere taken die mensen in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken. (lokale) Ondernemers maken de belangrijkste keuzes zelf, maar de gemeente kan wel randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven steunen door bijvoorbeeld regeldruk te verminderen en een gunstig vergunningenbeleid te voeren.

Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van de stad. Onderwijs en ondernemers moeten betrokken worden bij het opstellen van een visie voor de regionale economie, ook voor de meerjarenplannen. Daarbij is de kwaliteit van het vestigingsklimaat van groot belang

Eindhoven is trots op de aanwezigheid van wereldwijd toonaangevende bedrijven als Philips, ASML, VDL en FEI, maar het MKB vormt een belangrijk en breed fundament in onze samenleving. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.