Eindhoven Airport

- Allereerst zijn we blij met ons vliegveld. Eindhoven Airport is voor stad en regio namelijk een fijne voorziening waar veel mensen, ongeacht hun politieke achtergrond, gebruik van maken. Maar Eindhoven Airport moet er wel voor zorgen dat de overlast en milieubelasting minimaal zijn. Niet alleen moet overlast zo veel mogelijk vermeden worden, ook de aantrekkelijkheid van de omgeving van het vliegveld vergt de voortdurende aandacht. Wij willen geen vluchten voor 7:00 uur en na 23:00 uur. De huidige geluidscontouren mogen bij een nieuw luchthavenbesluit niet stijgen; het aantal vliegbewegingen kan dus enkel groeien als de vliegsector verduurzaamt. Wij volgen hierbij het advies van Van Geel. De vluchten vanuit Eindhoven Airport moeten vooral de Brainport-regio dienen, dit betekent meer vliegverbindingen naar München, Londen etc.

- We willen een betere verbinding van het OV met het vliegveld. De Brainportlijn van het openbaar vervoer kan daartoe bijdragen. De rijtijden van de bestaande openbaarvervoerlijn moeten meer aangepast worden aan de aankomst- en vertrektijden van de vliegtuigen. 

- We gaan het leefbaarheidsfonds van Eindhoven Airport flink vergroten door meer winst van de Airport in te zetten. En door het vervolgens te gebruiken voor concrete projecten die echt bijdragen aan het verminderen van de overlastervaring, zoals bijvoorbeeld het isoleren van woningen. Opbrengsten van boetes voor vliegtuigen die te laat landen, stoppen we in het leefbaarheidsfonds.

- In het kader van de natuur en het klimaat zijn experimenten met elektrische vliegtuigen interessant, maar dat geldt ook voor andere innovaties zoals de groene synthetische kerosine. Hier ligt de kracht en zou Eindhoven Airport een koppositie in moeten pakken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.