Eindhoven Airport

Eindhoven Airport is een belangrijk onderdeel van onze stad. Het vliegveld wil graag groeien en dat moet mogelijk zijn. Maar de groei kan niet gaan zonder compensatie van de overlast van omwonenden en de belasting van het milieu. Daarom willen we alleen nog maar vliegtuigen toestaan uit de zogenaamde A en B-klasse. Deze zijn schoner en stiller. Ook moet het leefbaarheidsfonds flink gevuld worden zodat het ingezet kan worden om overlast op lokaal niveau te verkleinen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de isolatie van huizen en compensatie door groen. De helft van de winst van Eindhoven Airport zou ten goede moeten komen aan de leefbaarheid van de omgeving van het vliegveld. We verwachten dus dat Eindhoven Airport flink gaat bijdragen aan de leefbaarheid als het wil groeien. Verder moeten we als innovatieve regio zorgen dat we gaan werken aan de nieuwste technologische ontwikkelingen die zorgen voor minder geluidshinder en minder milieubelasting.

De luchthaven levert Eindhoven veel positieve zaken op. Echter, de groei van het vliegveld zorgt ook voor problemen die aangepakt moeten worden. Zo kent de wijk Meerhoven nog steeds veel parkeeroverlast van bezoekers van het vliegveld. Om dit aan te pakken gaan we in overleg met de bewoners kijken of we met vergunningsparkeren kunnen werken. De gemeente heeft hierin als rol om optimaal te faciliteren, bezwaren weg te nemen of te verlichten en eventueel het vergunningsparkeren te handhaven. De kosten worden niet bij de burgers gelegd, maar worden betaald uit de winsten van de luchthaven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.