Energietransitie

Het CDA Eindhoven wil alle woningen, bedrijven en andere gebouwen voor 2035 duurzaam geïsoleerd hebben. Al het maatschappelijk vastgoed moet binnen 5 jaar verduurzaamd zijn. Bij aanbesteding van afvalverwerking blijven we streven naar steeds hogere normen voor hergebruik en recycling. Ook op het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel. Wij vinden dat uiterlijk vanaf 2020 woning-nieuwbouw niet meer van een aardgasverbinding voorzien mag worden. Woonblokken of deelwijken moeten via alternatieve energiebronnen (zon, wind, WKO) voorzien worden. We willen het ontstaan van een lokale energiecoöperatie stimuleren, zoals een vereniging voor collectief bezit van windmolens of zonnepanelen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.