Financiën

Een financieel gezonde gemeente vraagt om een gemeente die niet meer uitgeeft dan dat er binnenkomt. De tekorten moeten worden weggewerkt en de gemeente moet weer financieel gezond worden gemaakt. Er dient voldoende weerstandvermogen te zijn bij de gemeente, precies wat we ook vragen van maatschappelijke instellingen.

Het CDA Eindhoven zoekt financiële mogelijkheden door te bezuinigen en naar nieuw geld te zoeken. Prioriteiten uit het CDA Eindhoven programma dienen financiële kansen te krijgen. Een uitgangspunt van bekostiging is dat iedere sector binnen eigen begroting dient te blijven. Tegenvallers worden zo mogelijk binnen de eigen begroting van die sector opgelost.

Het grootste zorgenkind is de zorg. Er is een volledige mismatch tussen financiële mogelijkheden en gevraagde zorg. Het CDA Eindhoven wil niet tornen aan de gewenste zorg. Het proces hoe tot zorg te komen vereist alle aandacht. Allereerst zou kennis moeten worden ingewonnen bij gemeenten die de zorg wel financieel op orde hebben. Het administratieve proces en de procedures moeten op de schop. Begeleid door echt deskundige derden, te beginnen bij een goed inkoopproces. Deskundige ambtenaren overleggen met een beperkt aantal aanbieders. Nieuwe elders geteste ambtelijke administratieve procedures worden gebruikt. Om de uit de hand gelopen kosten in de zorg te drukken wordt een plafond per zorginstelling ingesteld en wordt kritisch getoetst waar we ons geld aan uitgeven.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.