Internationale stad

De Brainport Regio, het kloppend economisch hart van Nederland, is een zeer aantrekkelijke plek geworden voor vele expats. We verwelkomen graag de nieuwe bewoners van onze stad en investeren ook graag in een prettig klimaat voor hen. Dat geldt niet alleen voor expats, maar ook voor immigranten. We bieden taalcursussen en ontmoetingsmomenten aan en stimuleren expats en immigranten om Nederlands te leren om zodoende beter te kunnen participeren. Omdat in onze stad iedereen meedoet! Basis is: je bent hier en je bent Eindhovenaar.

Internationals

Door het economisch succes van Brainport Eindhoven komen er steeds meer mensen uit andere landen werken en wonen in onze stad. Dat is op zich goed nieuws, Eindhoven is altijd een migratiestad geweest. Maar internationals en de eigen bevolking van Eindhoven moeten wel goed samen kunnen leven. Internationals hebben dezelfde rechten en plichten als onze huidige inwoners. Omdat internationals gemiddeld gezien steeds langer in Eindhoven blijven, wordt het belang van goede integratie alleen maar groter. We willen dat zij echt onderdeel worden van de stad en samenleving, zich thuis voelen maar ook een actieve bijdrage leveren aan de Eindhovense samenleving. Goede integratie begint voor ons met het kunnen spreken en schrijven van de Nederlandse taal.

Daarom zetten wij concreet in op:

- Voortzetting en uitbouw van ons expatcenter. Wij willen dat internationals hier niet alleen kunnen komen voor de formele registraties en taken, maar ook om advies te krijgen voor scholing voor hun kinderen, werk voor partners en informatie over sport en cultuur. Om die reden wordt het ‘Living-in Programma’ voortgezet. Daar bovenop willen wij dat er een actieve informatieplicht over sport- en cultuuraanbod komt en dat het expatcenter een matchingspunt wordt tussen de binnenkomende international en vacante vrijwilligersposities bij verenigingen en organisaties in onze stad.

- We stimuleren de samenwerking tussen expatcenter, de bibliotheek en Eindhoven 365. Hier kunnen expats in contact komen met andere groepen mensen uit Eindhoven.

- We stimuleren extra taalcafés waar Nederlands wordt gegeven en promoten dit bij internationals. Ook andere inwoners die het Nederlands nog niet voldoende beheersen, stimuleren wij hier gebruik van te maken.

- Wij willen dat er 1 internationale school in Eindhoven is, voor kinderen die kort in Nederland verblijven. Kinderen die langer in Nederland blijven, gaan naar de scholen in de wijken. 

- Wij zetten een campagne op waarin expats worden uitgenodigd om actief te worden in onze gemeenschap, om daarbij de handen uit de mouwen te steken voor de buurt.

- We zorgen voor een (digitaal) welkomstpakket voor mensen die in Eindhoven komen werken met daarin informatie over de stad, over hun rechten en ook over hun plichten.

- Het CDA Eindhoven wil dat iedereen mee kan doen en dat er dus vanuit de gemeente toezicht is op de kwaliteit van taalonderwijs aan nieuwkomers. Statushouders moeten direct na verwerving van hun verblijfstatus pro actief in aanraking worden gebracht met mogelijkheden voor onderwijs en vrijwilligerswerk. Hierdoor kunnen ze ook makkelijker de taal leren.

Arbeidsmigranten

In Eindhoven verblijven ook veel mensen die in Eindhoven of in de omgeving werken maar hier niet permanent wonen. Deze arbeidsmigranten komen vaak voor een bepaalde tijd. Ook dat hoort bij Eindhoven, maar we moeten er wel voor zorgen dat deze mensen goed kunnen wonen en er geen overlast ontstaat voor buurtbewoners. 

Daarom willen we:

- Een goed werkend meldpunt arbeidsuitbuiting om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van deze mensen.

- Werkgevers en uitzendbureaus worden verantwoordelijk voor een goede huisvesting van onze arbeidsmigranten. Dit betekent voldoende ruimte, privacy, veiligheid en een redelijke huurprijs. Ook worden deze instanties verantwoordelijk voor het voorkomen van eventuele overlast bij huisvesting.

- De gemeente plaatst op haar website een duidelijke pagina in verschillende talen, waarop arbeidsmigranten informatie kunnen vinden over rechten en plichten die horen bij het wonen en werken in Eindhoven.

- Werkgevers en uitzendbureaus worden verplicht om arbeidsmigranten die werkloos raken, minimaal drie maanden op hun woonplek te laten wonen om ze tijd te geven andere woonruimte te vinden of terug te keren naar hun land van oorsprong. Dit doen we om te zorgen dat ze een dak boven hun hoofd blijven houden wanneer ze werkloos worden. Waar nodig helpen we ze daarbij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.