Hoogbouw

- Eindhoven gaat de komende periode veel hoogbouw realiseren. We willen dat mensen die in deze woontorens gaan wonen, ook hun buren kennen en evenzeer als bij laagbouw een ‘buurtgevoel’ krijgen. Eenzaamheid ligt bij deze vorm van wonen namelijk op de loer. We stimuleren dus projecten die hiervoor zorgen en verplichten projectontwikkelaars om gemeenschappelijke binnen- en buitenruimten te creëren.

- Eindhoven groeit enorm. Dat betekent dat er ook veel nieuwe voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, cultuur en winkels moeten komen. Aan de andere kant zien we dat verschillende gebieden tot ontwikkeling komen (KNOOP XL en Woensel XL) waarbij in bestaande gebieden al sprake is van leegstand. Wij willen daarom dat er een integraal programma wordt opgezet wat wij ‘de plinten strategie’ noemen. Daarbij komen voorzieningen onderin de nieuwe hoge gebouwen zodat er meer levendigheid ontstaat op de begane grond. Daardoor worden de nieuwe gebouwen meer onderdeel van de buurt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.