Hoogbouw

Inbreiding zien we als iets positiefs, maar we pleiten wel voor het  behouden van een binnenstedelijk karakter. Hoogbouw past beter buiten het centrum, bijvoorbeeld langs de spaken en radialen zoals de Fellenoord, Kennedylaan en de ring, waar veel ruimte is om te verdichten dankzij de modernistische opbouw van deze stadsdelen. Verdichting in het centrum kan dan plaatsvinden door middel van lagere en middelhoge typologieën, zodat de monumentale gebouwen waarvan onze stad er nog veel telt voldoende aandacht krijgen. Op lange termijn zal de stad zo veel aantrekkelijker blijven. De meest aantrekkelijke woonsteden wereldwijd (Wenen, Amsterdam etc.) worden immers allemaal gekenmerkt door lage bebouwing in het centrum.      

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.