Mantelzorg

Dagopvang en respijtzorg moeten in de gemeente op een goed niveau zijn, zodat mantelzorgers van tijd tot tijd op adem kunnen komen. De gemeente moet mantelzorgers ook met coaching en training terzijde staan. Ouderenadviseur, cliëntondersteuner en mantelzorg dienen betrokken te worden bij de “keukentafelgesprekken”. Het dient mogelijk gemaakt te worden dat er tijdelijke mantelzorgunits geplaatst worden naast/bij de zorgbehoeftige. Ook dient er professionele ondersteuning te zijn voor mantelzorgers. De opleiding en de nascholing van vrijwillige ouderenadviseur en cliëntondersteuner dienen door de gemeente gesubsidieerd te worden


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.