Menselijke maat in de zorg

Mensen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun welzijn, maar de gemeente heeft wel een rol om dat voor burgers mogelijk te maken. Daar waar nodig moet worden geïnvesteerd in preventie van problemen of het oplossen ervan, gebruik makend van wat maatschappelijke organisaties en partijen (al) kunnen. In elk geval niet door steeds maar weer algemene regels te maken, die tijd ligt achter ons.

Het CDA Eindhoven gaat uit van persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Vertrekpunt is wat mensen wel kunnen en natuurlijk houden we rekening met wat mensen niet (meer) kunnen. Er kan meer gedaan worden aan functionele woningaanpassingen zodat mensen in hun eigen huis kunnen blijven. Er moet meer aandacht zijn voor maatwerk in thuiszorg en nadrukkelijk toezicht op de kwaliteit van personeel en dienstverlening. Dat moet bij aanbestedingen (veel) zorgvuldiger meegenomen worden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.