Muziekgebouw

We vinden dat Eindhoven als vijfde gemeente van het land en als regionaal centrum een serieuze inspanningsverplichting heeft om de grote culturele instellingen zoals het Muziekgebouw, het Parktheater en het Van Abbemuseum te laten voortbestaan. Voor deze instellingen moet helderheid komen met vooraf duidelijk afgestemde doelen en budgetten. Zo wordt in de begroting van het Muziekgebouw slechts een met een soortgelijk gebouw vergelijkbaar en acceptabel huurbedrag opgenomen (de gemeente blijft aanspreekbaar voor de contractuele huursom).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.