Ondernemerschap faciliteren

De gemeente moet actief belemmeringen die worden aangegeven door bedrijven en ondernemers proberen weg te nemen. Leefbaarheid en duurzaamheid zijn daarbij het uitgangspunt. De gemeente moet een partner en stimulans zijn, geen tegenwerkende kracht. We maken het mogelijk om (tijdelijk) experimenten toe te staan zonder meteen een bestemmingsplan te veranderen. Wel steeds in samenspraak met inwoners.

Er moet één servicepunt van de gemeente voor ondernemers komen, zodat aanvragen makkelijker gedaan kunnen worden en ondernemers snel geholpen worden. Maar ook waar initiatieven uitgewerkt worden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Regelingen waarop ondernemers een beroep kunnen doen wanneer zij dergelijke mensen in dienst nemen, loonkostensubsidies en loondispensatie, willen wij versterken en vereenvoudigen.

De gemeente kan bedrijven verder ondersteunen door goede vervoersverbindingen en goed met ondernemers in overleg te blijven bij werkzaamheden die het bedrijf minder bereikbaar maken.

De gemeente moet bevorderen dat ervaren ondernemers mensen kunnen helpen die een bedrijf willen starten (bijvoorbeeld mensen die in een uitkering zitten). De Fontys en de TU/e hebben hier al mooie programma’s voor waarop de gemeente zou kunnen aansluiten.Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.