Organisatie van de zorg

Om integrale advisering mogelijk te maken stellen wij de vorming voor van een participatieraad voor het gehele sociale domein, waarin alle partijen betrokken zijn. Cliëntenraden worden bij het opstellen en evalueren van beleid betrokken.

De gemeente brengt de pool van onafhankelijke cliëntondersteuners actief onder de aandacht bij zorgvragers.

Ter vermindering van de regeldruk en de onoverzichtelijkheid van alle regels brengen we zorgverleners en zorgvragers bij elkaar om aan te wijzen welke regels feitelijk overbodig zijn. De gemeente stelt een concreet dereguleringsplan op en daagt organisaties uit om hun eigen regels eens kritisch tegen het licht te houden. Dit kan goed in samenhang met een “formulierenbrigade” die mensen enerzijds helpt met het invullen van formulieren, maar ook vanuit de praktijk kan aangeven wat er overbodig is en hoe formulieren eenvoudiger kunnen.

Het CDA Eindhoven wil in het bijzonder opkomen voor de kwetsbare burger en daarbij is maatwerk noodzakelijk. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.