Participatiewet

De gemeente staat door de Participatiewet voor een grote opgave, samen met werkgevers, UWV, onderwijs, WSW-bedrijf en particuliere organisaties zoals uitzendbureaus. Voor ons is de zogenaamde ‘tegenprestatie’ een middel om mensen te activeren. Een tegenprestatie kan in de vorm van werk, vrijwilligerswerk of scholing.

De gemeente dient een voorbeeldrol te spelen waar het gaat om ervaringsplekken, stages, werknemers met een beperking, jobcoaching etc. De wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) en de Participatiewet zijn geschikt om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Wij willen dat de gemeente daar actief in is en halfjaarlijks de gemeenteraad rapporteert over concrete resultaten.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.