Personeelsbeleid

In vergelijking met andere gemeenten hebben we een erg groot ambtenarenapparaat. Allereerst moet er personeelsbeleid gevoerd worden wat leidt tot een kwalitatieve en kwantitatieve match met gevraagde inspanning. Heilige huisjes worden opgeruimd en niet productieve medewerkers verlaten de gemeente met een marktconforme vergoeding. De bedrijfsvoering wordt doorgelicht door deskundigen. De gemeente keert terug naar de kerntaken. Grote (dure) projecten worden doorgelicht naar nut en noodzaak. Als investeringen moeten worden vertraagd om de gemeente eerst weer financieel gezond te krijgen dan doen we dat. De gemeente leent niet meer geld bij maar zet de tering naar de nering.

Declaraties van bestuurders worden op de gemeentelijke website zichtbaar gemaakt. Ook geven we op de website een duidelijk overzicht van welke instellingen subsidie ontvangen van de gemeente (en hoeveel) en welke taken men daarvoor uitvoert.

Het nieuwe college heeft stevige bestuurders nodig die flink kunnen aanpakken en verstand hebben van management en financiën. Zij krijgen een flinke taak om Eindhoven weer financieel gezond te krijgen. Zeker de wethouder van financiën, die van oudsher uit dik hout gesneden is, moet een kundig en sterk persoon zijn. Wij zullen erop toezien dat deze bestuurders ook gevonden worden en zullen iedere voorgedragen wethouder hier kritisch op toetsen.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.