Politie

De reorganisatie binnen de politie heeft voor veel onrust gezorgd, niet alleen in de organisatie zelf maar vooral in onze stad. Daar moet de rust terugkeren. Binnen een aantal wijken bestaat er een tekort aan wijkagenten. Dat tekort moet per direct opgelost worden omdat juist de wijkagenten daar een cruciale rol spelen.

Voor handhaving worden politieagenten en BOA’s gefaciliteerd met bodycams.

Agenten horen waakzaam en dienstbaar te kunnen zijn. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat er genoeg agenten beschikbaar zijn in de buurten om overlast te voorkomen, aanspreekpunt te zijn en op meldingen te reageren. Ook dienen er voldoende agenten beschikbaar te zijn om snel aangiftes op te nemen en ermee aan de slag te gaan. Hiervoor zal ook een krachtig signaal naar Den Haag gaan om meer agenten beschikbaar te krijgen voor onze regio.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.