Recreatie

Wij vinden dat Eindhoven als vijfde gemeente van het land en als regionaal centrum een serieuze inspanningsverplichting heeft om de grote culturele instellingen zoals het Muziekgebouw, het Parktheater en het Van Abbemuseum te laten voortbestaan. Voor de recreatie binnen Eindhoven is het ook van belang dat voorzieningen als de kunstijsbaan, onze zwembaden, het Muziekgebouw, de bibliotheek, het CKE, onze sportclubs en verenigingen in stand blijven.

Bij het uitgaan gaan we werken met venstertijden. Dat betekent dat bezoekers een uur voor sluiting nog wel naar buiten mogen maar geen uitgaansgelegenheid meer in mogen. Hierdoor stroomt het uitgaanspubliek geleidelijker uit waardoor het stiller en veiliger wordt op straat.

Het CDA Eindhoven is sterk voorstander van het handhaven van ruimte voor markten, exposities en evenementen in onze binnenstad. Daarbij is altijd oog voor het beperken van de overlast voor de omgeving. Om het draagvlak voor cultuur verder te vergroten, moeten we als gemeente beter zichtbaar maken wat er aan cultuur in Eindhoven is, bijvoorbeeld door het faciliteren van culturele zondagen waar mensen kennis kunnen krijgen over culturele initiatieven en organisaties in de stad.

Om het verleden, heden en toekomst van Eindhoven te beschermen en te presenteren, moet er een stadsmuseum komen waarin de archeologische vondsten, objecten uit ons recente verleden, lokale kunst en design een vaste plek kunnen krijgen.


  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.