Samenwerking maatschappelijke organisaties

Bij de ontwikkeling van beleid voor het sociaal domein is het belangrijk de kennis van sociaal werkers over armoede, gezinsproblematiek, verslavingen etc. te betrekken.

De gemeente dient met meer nadruk en expliciet met ondernemers en bedrijven in contact te treden over “maatschappelijk bewust” ondernemen in het kader van gemeentelijk beleid.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.