Statushouders

Het CDA Eindhoven wil dat iedereen mee kan doen en dat er dus vanuit de gemeente toezicht is op de kwaliteit van taalonderwijs aan nieuwkomers. Statushouders moeten direct na verwerving van hun verblijfstatus in aanraking worden gebracht met mogelijkheden voor onderwijs en vrijwilligerswerk. Statushouders krijgen niet automatisch voorrang bij woningtoewijzing; er dient een balans te zijn met toegankelijkheid van sociale huur voor andere groepen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.