Studenten

Eindhoven is een groeiende en bloeiende studentenstad. Met instellingen als de Fontys, Design Academy en TU/e woont er een grote populatie studenten in onze stad. Eindhovense studenten organiseren veel activiteiten die iets bijdragen aan de samenleving en verdienen daarom erkenning.

Om het studentenleven in Eindhoven beter te faciliteren dient er kritisch gekeken te worden naar regels rond evenementenvergunningen, met name daar waar die in het verlengde liggen van alledaagse vergunningsvrije activiteiten in buurten. 

Verenigingen die iets organiseren dat van meerwaarde is voor de stad, iets wat voor binding zorgt, worden door de gemeente gefaciliteerd zonder extra hoge kosten. Het is belangrijk bekendheid te geven aan de subsidiemogelijkheden en de regelgeving hier omtrent.

Wij willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door onnodige bemoeienis van de gemeente en het aantal beperkende regels te verminderen. De gemeente moet alleen randvoorwaarden creëren. 

Verder willen wij een strenge aanpak van woonoverlast en ‘huisjesmelken’. Dit doen we door niet overal meer woningsplitsing toe te staan en streng te handhaven op woonoverlast, illegale bewoning, overbewoning en andere gevaarlijke woonsituaties. De verdichting van de stad mag er niet voor zorgen dat mensen met minder plezier in Eindhoven wonen.

De huisvesting van studenten blijft bijzondere aandacht houden.

De gemeente Eindhoven investeert in veilige en goede fietspaden. Geen scheef liggende tegels of obstakels meer, maar hoogwaardige fietspaden met goede verlichting. Fietsen in Eindhoven moet aantrekkelijk zijn. 

Het CDA Eindhoven wil de living labs inzetten op het verhogen van de beleving van de binnenstad, het innoveren van de retailfunctie en op het verhogen van de aantrekkelijkheid van de stad en plezier bij het uitgaan. Wat in Eindhoven wordt uitgevonden en ontwikkeld moet in de stad getoond worden.

Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van de stad. Onderwijs en ondernemers moeten betrokken worden bij het opstellen van een visie voor de regionale economie, ook voor de meerjarenplannen. Daarbij is de kwaliteit van het vestigingsklimaat van groot belang.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.