Toegankelijkheid zorg

We willen de zorg dicht bij huis versterken en beter organiseren, zodat professionele zorg en ondersteuning aansluiten bij de wensen van mensen. De toegang bij deze zorg ligt bij WIJEindhoven. Er zullen wel duidelijke kaders moeten worden meegegeven aan WIJEindhoven, zodat de Eindhovenaren zo lang mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen behouden.

Wij zijn voorstander van multidisciplinaire wijkteams Jeugd & Gezin binnen WIJEindhoven. De drempel om hulp te zoeken moet voor ouders/opvoeders zo laag mogelijk zijn. Bovendien moet steeds gelden: lichte zorg waar het kan, zwaar waar het moet. Daarbij moet het voor de burger niet uitmaken onder welke wet of regeling hij/zij valt; intake, indicatie en zorg moeten effectief en laagdrempelig zijn. De wachttijden bij WIJEindhoven dienen binnen de perken te blijven.

Voorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk blijven. Er dreigt zorgmijding als eigen bijdragen te hoog worden. De gemeente zorgt voor een vangnet op basis van draagkracht (bijzondere bijstand) en goede vervoersvoorzieningen voor ouderen en mindervaliden als openbaar vervoer niet haalbaar is (door opheffen van buslijnen), zoals een belbus, die een flexibele route kan rijden.

Om de uit de hand gelopen kosten in de zorg te drukken wordt een plafond per zorginstelling ingesteld en wordt kritisch getoetst waar we ons geld aan uitgeven. 

De gemeente moet het voortouw nemen in het gesprek over mobiliteit, waarbij zaken als wijkbus, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer, WSW-vervoer en vrijwilligersinitiatieven (buurtbus) met elkaar in verband worden gebracht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.