Veiligheid

Eindhoven is door de jaren heen een echte grote stad geworden. Helaas horen daar ook de problemen van een grote stad bij. Mensen verdwijnen in de anonimiteit, het aantal misdrijven groeit en we hebben, net als heel Brabant, last van ondermijnende criminaliteit. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van de vormen van criminaliteit die een grote impact hebben op het slachtoffer en diens directe omgeving, zoals bijvoorbeeld woninginbraken. Maar ook op thema’s als verkeersveiligheid en een veilige openbare ruimte (hangjongeren en vandalisme) valt er veel te bereiken. Iedereen moet met een veilig gevoel over straat kunnen.

Door te investeren in veiligheid in samenwerking met politie, justitie en de Eindhovenaren gaan we ervoor zorgen dat Eindhoven niet meer in de top 3 van de AD misdaadmeter staat.

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.