Verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid bij scholen goed te houden pleiten we voor een samenwerking tussen scholen, ouders en politie om mensen bewust te maken van onwenselijk gedrag. Te denken valt dan aan: hard rijden, verkeerd parkeren en geen voorrang verlenen vlakbij de scholen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.