Vlot en veilig van A naar B

Voor het CDA Eindhoven is het belangrijk dat we als Eindhoven bereikbaar blijven. We maken daarin onderscheid tussen de bereikbaarheid van onze stad en de regio en tussen de bereikbaarheid in Eindhoven zelf.

Eindhoven bereikbaar

- Het Brainportsleutel project: dat wil zeggen dat we ons busstation en treinstation aanpakken en vernieuwen, zorgen voor goede HOV-verbindingen en kijken of we de Brainportlijn kunnen realiseren. 

- Verder investeren in de doorstroming op de N2/A2.

- Een oplossing zoeken voor de verkeersproblemen aan de Noordoostkant van onze stad. Wij staan open voor allerlei oplossingen; we kiezen voor de meest efficiënte. Meest efficiënt is voor ons dan de manier waarop het verkeer het beste doorstroomt en we onnodig verkeer uit Eindhoven weren. 

In Eindhoven willen we allereerst een fundamentele wijziging op de binnenring, namelijk één die goed functioneert en waar je niet voortdurend stilstaat. We willen een groene golf en ongelijkvloerse kruisingen op drukke punten zoals bij de DAF, de Aalsterweg en de Leenderweg. Dit om vlot en veilig door de stad te kunnen reizen. De auto is en zal altijd een grote rol blijven spelen. En met de toename van elektrische auto’s wordt de milieubelasting lager. Als we nu alle autowegen sluiten, creëren we problemen in plaats van oplossingen. Daarom houden we bij nieuwe plannen en beleid ook uitdrukkelijk aandacht voor de autobereikbaarheid van onze stad.

Het verder autoluw maken van het centrum is een mooie stip aan de horizon die we ondersteunen, maar pas nadat alle voorgaande punten goed opgepakt zijn. 

Het CDA Eindhoven wil dat Eindhoven goed bereikbaar is te voet, per fiets, per auto en met het OV. Ons uitgangspunt is dat iedere Eindhovenaar in 15 minuten in het centrum moet kunnen zijn. 

Daarnaast zetten we als CDA voortdurend in op verkeersveiligheid. We houden onze oren en ogen open voor signalen vanuit de hele stad. We letten op de veiligheid rondom scholen en vragen hier aandacht voor wanneer dat nodig is. Verder pikken we signalen uit de wijken op. Samen houden we de stad verkeersveilig en bereikbaar.

Openbaar vervoer

- Het Brainportsleutel project: dat wil zeggen dat we ons busstation en treinstation aanpakken en vernieuwen, zorgen voor goede HOV-verbindingen en kijken of we de Brainportlijn kunnen realiseren. 

- Verder investeren in de doorstroming op de N2/A2.

- Een oplossing zoeken voor de verkeersproblemen aan de Noordoostkant van onze stad. Wij staan open voor allerlei oplossingen; we kiezen voor de meest efficiënte. Meest efficiënt is voor ons dan de manier waarop het verkeer het beste doorstroomt en we onnodig verkeer uit Eindhoven weren. 

In Eindhoven willen we allereerst een fundamentele wijziging op de binnenring, namelijk één die goed functioneert en waar je niet voortdurend stilstaat. We willen een groene golf en ongelijkvloerse kruisingen op drukke punten zoals bij de DAF, de Aalsterweg en de Leenderweg. Dit om vlot en veilig door de stad te kunnen reizen. De auto is en zal altijd een grote rol blijven spelen. En met de toename van elektrische auto’s wordt de milieubelasting lager. Als we nu alle autowegen sluiten, creëren we problemen in plaats van oplossingen. Daarom houden we bij nieuwe plannen en beleid ook uitdrukkelijk aandacht voor de autobereikbaarheid van onze stad.

Het verder autoluw maken van het centrum is een mooie stip aan de horizon die we ondersteunen, maar pas nadat alle voorgaande punten goed opgepakt zijn. 

Het CDA Eindhoven wil dat Eindhoven goed bereikbaar is te voet, per fiets, per auto en met het OV. Ons uitgangspunt is dat iedere Eindhovenaar in 15 minuten in het centrum moet kunnen zijn. 

Daarnaast zetten we als CDA voortdurend in op verkeersveiligheid. We houden onze oren en ogen open voor signalen vanuit de hele stad. We letten op de veiligheid rondom scholen en vragen hier aandacht voor wanneer dat nodig is. Verder pikken we signalen uit de wijken op. Samen houden we de stad verkeersveilig en bereikbaar.

De fiets

- Voor de fietser is het belangrijk dat fietspaden goed onderhouden worden. Een glad fietspad, goede verlichting en groen dat goed gesnoeid is, betekent dat.

- Ook zorgen we dat er meer fietsenstallingen komen met ruimere openingstijden in het centrum, zodat fietsers ook doordeweeks of na een late treinreis of een laat concert hun fiets veilig kunnen stallen. 

- Er moet meer geïnvesteerd worden in groene golven voor fietsers. Denk aan de trajecten Winkelcentrum Woensel – Centrum, Centrum – High Tech Campus en Centrum – Geldrop.

Deelmobiliteit

- We zien in Eindhoven steeds meer deelscooters en -fietsen opduiken. Het is een mooi concept, maar vaak zijn deze scooters en fietsen alleen beschikbaar in het centrum van de stad. Het CDA Eindhoven wil dat deze voertuigen in heel Eindhoven beschikbaar zijn en dat er een goede aansluiting is met de regio. 

- Er komt een app waarop de verschillende deelmobiliteitsmogelijkheden in Eindhoven geboekt kunnen worden en waarop ook de OV-verbindingen te zien zijn. 

- Verder moeten, in samenspraak met de bedrijven achter de scooters, goede afspraken worden gemaakt om parkeeroverlast van deelscooters en fietsen tegen te gaan, via een waarschuwingssysteem bijvoorbeeld.
- Diefstal van en vandalisme aan deelscooters en deelfietsen pakken we hard aan.

- We geven Uber meer ruimte in Eindhoven om met de bestaande taximarkt te concurreren.

De auto

Uitgangspunt in het mobiliteitsbeleid blijft voor het CDA Eindhoven dat een auto geen luxe is maar voor veel mensen een noodzakelijk iets om mee naar het werk te komen of om naar familie of vrienden te gaan. De fiets of het openbaar vervoer zijn nu eenmaal niet altijd een geschikt alternatief. Goed beleid pest auto’s dan ook niet weg, maar draait om positieve maatregelen en probeert autogebruik zo goed mogelijk in te passen. Toekomstig beleid zal hierop gericht zijn. 

- Om ervoor te zorgen dat mensen van buiten aan de rand van de stad verder kunnen met het OV of andere vormen van deelmobiliteit, moeten er voldoende betaalbare P&R’s beschikbaar zijn. Daarom moet Eindhoven zorgen dat er in totaal vier P&R’s rondom de stad zijn met voldoende parkeergelegenheid en goede aansluiting op andere vormen van vervoer. Een dagkaartje zou vier euro moeten kosten, inclusief een retourtje voor vier personen met de bus. 

- Heel Eindhoven moet voorzien worden van de zogenaamde “slimme stoplichten” voor zowel autoverkeer als voor fietsers. Dit voorkomt onnodig stilstaan voor het rode verkeerslicht, zorgt voor een betere doorstroming en minder irritatie. Rond grote knooppunten zoals Woensel XL moeten deze slimme stoplichten als eerste aangebracht worden. 

- Om het autoverkeer soepel te laten verlopen in Eindhoven, moeten grote knooppunten ongelijkvloers gemaakt worden. Ook ondertunneling om te zorgen dat verkeersstromen elkaar niet kruisen, is een optie. 

- Het CDA Eindhoven wil voldoende parkeerplaatsen voor de auto en de fiets. Daarom zal bij nieuwbouwprojecten rekening worden gehouden met autobezit en zal er een realistisch aantal parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden, ook voor de fiets.

- Op dit moment bevinden de meeste autoparkeergarages zich in het centrum van Eindhoven. We gaan zorgen voor extra parkeergarages langs de Ring, met een goede OV-verbinding naar het centrum. 

- We zorgen voor een oplossing van de drukke verkeerssituatie in Noord-Oost Eindhoven. Dat kan zijn met de Ruit of met een andere slimme oplossing. 

- De parkeertarieven zijn al hoog genoeg; die verhogen we niet.

Eindhoven Airport

- Allereerst zijn we blij met ons vliegveld. Eindhoven Airport is voor stad en regio namelijk een fijne voorziening waar veel mensen, ongeacht hun politieke achtergrond, gebruik van maken. Maar Eindhoven Airport moet er wel voor zorgen dat de overlast en milieubelasting minimaal zijn. Niet alleen moet overlast zo veel mogelijk vermeden worden, ook de aantrekkelijkheid van de omgeving van het vliegveld vergt de voortdurende aandacht. Wij willen geen vluchten voor 7:00 uur en na 23:00 uur. De huidige geluidscontouren mogen bij een nieuw luchthavenbesluit niet stijgen; het aantal vliegbewegingen kan dus enkel groeien als de vliegsector verduurzaamt. Wij volgen hierbij het advies van Van Geel. De vluchten vanuit Eindhoven Airport moeten vooral de Brainport-regio dienen, dit betekent meer vliegverbindingen naar München, Londen etc.

- We willen een betere verbinding van het OV met het vliegveld. De Brainportlijn van het openbaar vervoer kan daartoe bijdragen. De rijtijden van de bestaande openbaarvervoerlijn moeten meer aangepast worden aan de aankomst- en vertrektijden van de vliegtuigen. 

- We gaan het leefbaarheidsfonds van Eindhoven Airport flink vergroten door meer winst van de Airport in te zetten. En door het vervolgens te gebruiken voor concrete projecten die echt bijdragen aan het verminderen van de overlastervaring, zoals bijvoorbeeld het isoleren van woningen. Opbrengsten van boetes voor vliegtuigen die te laat landen, stoppen we in het leefbaarheidsfonds.

- In het kader van de natuur en het klimaat zijn experimenten met elektrische vliegtuigen interessant, maar dat geldt ook voor andere innovaties zoals de groene synthetische kerosine. Hier ligt de kracht en zou Eindhoven Airport een koppositie in moeten pakken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.