Wijkbeheer

We willen leefbare wijken waarin het groen regelmatig wordt onderhouden en de straten (en gebouwen) moeten er verzorgd uitzien. Dat is zowel een verantwoordelijkheid van de inwoners als van de gemeente. We blijven de BuitenBeter App gebruiken en stimuleren, waarmee inwoners gefaciliteerd worden om problemen in de openbare ruimte te melden. In buurten waar veel overlast is van ongedierte (bijvoorbeeld ratten), moet de gemeente gespecialiseerde bedrijven inhuren om de problemen op te lossen

Om ook in de winter en de herfst onze straten en tuinen schoon en netjes te houden worden de bladkorven weer teruggeplaatst in de wijken. Ook wordt de groene bak weer iedere twee weken geleegd, ook in de winter.

De gemeente spant zich in om samen met woningcorporaties en huurdersorganisaties te komen tot verbetering van de leefbaarheid in de wijken. Voor de inzet van de honderden vrijwilligers die meehelpen aan het opzetten en onderhouden van speelterreinen, groenvoorzieningen etc. heeft het CDA Eindhoven veel respect. Zij verdienen actieve begeleiding en ondersteuning vanuit de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.