Wijkteams

Wij zijn voorstander van multidisciplinaire wijkteams Jeugd & Gezin binnen WIJEindhoven. De drempel om hulp te zoeken moet voor ouders/opvoeders zo laag mogelijk zijn. Bovendien moet steeds gelden: lichte zorg waar het kan, zwaar waar het moet. Daarbij moet het voor de burger niet uitmaken onder welke wet of regeling hij/zij valt; intake, indicatie en zorg moeten effectief en laagdrempelig zijn. De wachttijden bij WIJEindhoven dienen binnen de perken te blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.