Woonbeleid

De woonwensen van inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Voor het CDA Eindhoven is dat gericht op kwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid, flexibiliteit en maatwerk. Woningen die bestendig zijn voor de verschillende levensfasen zijn daarbij een wezenlijk onderdeel. Het stedenbouwkundig ontwerp moet goed in elkaar steken zodat mensen in een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke omgeving kunnen wonen. Verder moet er meer/voldoende betaalbare huisvesting voor senioren in het laag en midden segment worden gecreëerd. 

Wij zetten in op levensloopbestendige woonwijken waarin recht gedaan wordt aan diversiteit. Ook hier dient de gemeente open te staan voor initiatieven van inwoners. Wij zijn een sterke voorstander van het experimenteren (gemeente + woningcorporaties) met nieuwe woonvormen waarbij arbeid, wonen en zorg gecombineerd worden. Om langer zelfstandig thuis te blijven wonen is het krijgen van Zorg op Maat noodzakelijk. Op die manier zouden ook (licht)dementerenden met hun partners langer samen kunnen blijven wonen.

Vanuit haar innovatieve karakter dient de gemeente Eindhoven het gebruik van domotica (het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om de woning) te stimuleren, om daarmee bij te dragen aan zorg- en brandveiligheid van woningen. 

Goede, gemakkelijk bereikbare voorzieningen in buurten en wijken zijn nodig; bijvoorbeeld een winkelcentrum en passend openbaar vervoer.

Bouwplannen moeten oog hebben voor de leefomgeving, zowel qua historisch karakter van de omgeving en het type wijk, als de te verwachten parkeeroverlast op basis van realistische, in plaats van idealistische schattingen.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.