Levendige stad

Elke wijk in Eindhoven kent haar eigen winkelgebied. Het is fijn voor de Eindhovenaren om winkels dichtbij te hebben. Daarom moet de gemeente zorgen voor aantrekkelijke grote en kleine winkelcentra dichtbij de mensen.

Wat willen wij: 

- We blijven in gesprek met ondernemers, ondernemersverenigingen en eigenaren van winkelpanden om snel weer winkels te vestigen in leegstaande panden of de panden tijdelijk een andere functie te geven. Denk hierbij aan wijkfilialen van de bibliotheek, wijkontmoetingsplekken, culturele initiatieven of startups. 

- Met het transformatieteam gaan we leegstand in winkelgebieden zoveel mogelijk tegen. Dit transformatieteam van de gemeente focust zich niet enkel op het aantrekkelijk houden van de binnenstad, maar ook op de winkelcentra in onze buurten. We kijken daarbij eerst naar winkelcentra waar de leegstand het grootste is en kijken samen met de buurt en ondernemers wat nodig is: een bepaalde speciaalzaak, horeca of juist woningen. Ook voor andere winkelgebieden blijven we in contact met de ondernemers om het gebied aantrekkelijk en leefbaar te houden. 

- Om te zorgen dat de mensen naar Winkelcentrum Woensel komen, schaffen we het betaald parkeren voor de eerste twee uur permanent af.

- Buiten het centrum en Winkelcentrum Woensel moet bij alle winkelgebieden gratis parkeren mogelijk blijven voor mensen die boodschappen komen doen. 

- De gemeente stimuleert inwoners om lokaal te kopen. 

Kunst, cultuur, design en geschiedenis

Cultuur heeft de kracht in zich om mensen te laten ontspannen, zich te ontplooien en met elkaar te verbinden. Het CDA vindt daarom alle culturele uitingen van belang: zowel op professioneel als op amateurniveau, van gilden tot design, van een harmonie tot een rockband. Er dient een cultureel aanbod te zijn voor alle Eindhovenaren. We zetten ons in voor meer culturele voorzieningen van regionaal of nationaal belang in onze stad. We gaan voor het eerste ‘Rijksmuseum’ onder de rivieren. 


Eindhoven is de designstad van Nederland geworden. De afgelopen jaren is hierin veel geïnvesteerd. We zijn daar trots op en blijven belangrijke zaken als de DDW (Dutch Design Week) voortzetten. We zien echter graag dat de designsector nog directer verbonden wordt met het bedrijfsleven in onze stad. Daarnaast willen we dat de sector meer verbonden raakt met al onze wijken en buurten. Versteviging van deze relaties is noodzakelijk, wil de designsector ook in de toekomst relevant blijven. We willen een gunstig klimaat voor starters in deze sector door bijvoorbeeld betaalbare atelierruimten ter beschikking te stellen. Dit dient echter wel te gebeuren met oog voor de vele initiatieven die er reeds in onze stad zijn. Daarnaast verwachten wij dat starters na deze steun in de rug snel op hun eigen benen leren staan met een duidelijk commercieel plan. Wij willen de maximale verhuurtermijn van gemeentelijke panden daarom beperken tot 2 jaar.

Daarom willen we:

- We willen financieel gezonde culturele basisinstellingen die voor alle Eindhovenaren toegankelijk zijn. We zijn zuinig op onze basisinstellingen en investeren daarmee in een breed cultureel aanbod voor iedereen. Daarnaast moedigen we commercieel ondernemerschap en onderlinge samenwerking aan.

- We willen meer aandacht voor cultuur in de wijken en willen daarvoor de komende periode een plan van aanpak maken. Hierbij moeten buurthuizen en/of wijkcentra de locatie zijn waar cursussen, exposities, lezingen en optredens kunnen plaatsvinden.

- Iedereen moet een bibliotheek dichtbij hebben. Het CDA zet zich ervoor in dat uiteindelijk ieder stadsdeel een wijkbibliotheek heeft. Doel daarvan is dat laaggeletterdheid en eenzaamheid bestreden worden. Daarom moet dit op een vernieuwende manier gebeuren waarbij expliciet gekeken wordt naar bijvoorbeeld de koppeling met het onderwijs, jeugdwerk en sport. Dit kan betekenen dat de ‘nieuwe stijl’ wijkbibliotheken in een school, buurthuis, sportclub of zelfs winkelcentrum gevestigd worden.

- Het CDA wil dat de Stichting Cultuur Eindhoven bij het toekennen van subsidies meer dan voorheen bekijkt of het te subsidiëren initiatief een groot publiek bereikt. Dit vergroot het draagvlak voor kunst onder de gehele bevolking. Immers, alle Eindhovenaren betalen eraan mee en dienen dus ook betrokken te kunnen worden bij kunst en cultuur of ervan te kunnen genieten.

- We hechten als stad heel veel waarde aan cultuur en culturele instellingen. Om dit beter zichtbaar te maken, organiseren we culturele zondagen, waarop alle mensen kennis kunnen maken met culturele initiatieven en organisaties in de stad. Ook willen wij inzetten op meer culturele exposities en activiteiten in de wijken in plaats van enkel in en rond het centrum. Dit kan bijvoorbeeld in de wijkcentra of winkelcentra. Zo kan iedereen in contact komen met diverse culturele initiatieven in onze stad. 

- De gilden en de scoutinggroepen leveren een hele waardevolle bijdrage aan Eindhoven. We willen een plan van aanpak en extra steun om hen ook in de toekomst vitaal te houden.
- Carnaval is een belangrijk feest voor onze stad. We hebben dat afgelopen jaar gemist door corona. Het is een feest dat jong en oud verbindt, een feest waarbij verschillende Eindhovenaren elkaar nog echt tegen komen. Wij willen het carnaval in Eindhoven verder versterken en verbreden door bijvoorbeeld groepen nieuwe Eindhovenaren meer nadrukkelijk met dit feest in aanraking te laten komen en de aftrap van Carnaval ‘Drie uurkes vooraf’ in Eindhoven te blijven houden.

Uitgaan

Als je aan het Eindhovens nachtleven denkt, denk je natuurlijk meteen aan het Stratumseind. Een goed nachtleven is belangrijk voor een stad als Eindhoven, vanuit economisch en sociaal oogpunt maar ook in cultureel opzicht. Het trekt mensen naar onze stad en zorgt ervoor dat mensen er ook willen blijven wonen. 

Daarom wil het CDA Eindhoven:

- Een bruisend nachtleven, waar voor iedereen wat te beleven valt. We willen experimenteren met nieuwe initiatieven en nieuwe locaties. Het aanbod moet divers zijn en op verschillende plekken in de stad. Ook buiten het centrum moet er geëxperimenteerd kunnen worden met nieuwe locaties. De regels voor de bestaande horeca moeten hetzelfde zijn als de regels waar mensen met nieuwe initiatieven zich aan moeten houden. En: het feest van de een moet niet de ellende van de ander zijn. 

- We willen een visie ontwikkelen op het nachtleven. Het Eindhovens nachtleven is namelijk meer dan alleen het Stratumseind. 

- Eindhoven kent veel studenten, maar helaas staat Eindhoven toch niet direct bekend als dé studentenstad. Er zijn nieuwe initiatieven nodig om wél die naam te krijgen. Daarom kiest het CDA voor 24 uurs-horeca. Dit betekent dat de kroegen langer dan tot 04.00 open mogen blijven op aangewezen plekken in onze stad. Daarbij worden venstertijden ingesteld: vanaf 03.00 uur mogen mensen een café niet meer in, alleen nog maar uit. Dit voorkomt overlast voor de buurt.

- Ontstaat er rondom een plek toch overlast? Dan kan de ondernemer blijkbaar geen overlast voorkomen en mag hij maar tot 0:00 uur open zijn. 

- Voor nieuwe en tijdelijke locaties moet een speciale app aangemaakt worden waarop omwonenden overlast kunnen melden. Deze meldingen komen dan bij de gemeente en de ondernemer binnen. De ondernemer moet meteen actie ondernemen om de overlast terug te dringen en de gemeente kan monitoren of er niet te veel overlast is. 

- Stappen in Eindhoven moet leuk en veilig zijn. We maken samen met horeca en politie een vuist tegen geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie. 

- Om veilig naar huis te kunnen na het stappen, moet de nachttrein terugkomen.

Binnenstad en citymarketing

De binnenstad is een belangrijk gebied voor onze stad. Hier komen veel mensen samen om te werken, te winkelen en te ontspannen. We willen de binnenstad bruisender en aantrekkelijker maken, zodat het een plek wordt waar het publiek graag langer wil vertoeven. Het moet geen plek zijn waar men alleen komt voor een boodschap of een ander functioneel bezoek. 

Concreet betekent dit dat wij inzetten op:

- De Markt: Op dit moment mist onze binnenstad ‘een huiskamer’ voor de stad. Wij zien die functie graag op of rondom de Markt. De nieuwe samenwerking tussen Bibliotheek, Expat Center en Eindhoven 365 (genaamd Hotspot) heeft het in zich die rol vervullen. Daaromheen stimuleren wij de verdere samenwerking van culturele instellingen als het Muziekgebouw en de Effenaar, zodat een open cultuurtempel kan ontstaan die hoort bij Eindhoven. Dit alles vraagt een stevige gebiedsgerichte aanpak vanuit de gemeente. Hoger bouwen kan hier, maar niet zo hoog als in Knoop XL/de stationsomgeving. We zien een samenhang tussen het gebied rondom de Heuvelgalerie dat cultuur zou moeten ademen en het gebied rondom het station en de TU/e dat echt Brainport uitstraalt met bijbehorende voorzieningen zoals wonen, werken en scholing.

- Knoop XL/stationsomgeving: Hier zien wij een nieuw stuk stad ontstaan. Wanneer je op Eindhoven Centraal uitstapt, moet je het gevoel hebben in het centrum van de Brainportregio aan te komen. Dit kan door veel hoogbouw met zowel woon-, werk- als onderwijsfuncties toe te voegen. Belangrijk is dat we onze high tech / innovatie ook in dit gebied aan onze inwoners kunnen laten zien. Het meer verbinden van dit gebied met de nabijgelegen TU/e is een nadrukkelijk onderdeel hiervan. 

- De komende jaren wordt er veel gebouwd in en rond onze binnenstad. Er komen veel meer mensen te wonen. Het is dan belangrijk dat die mensen in hun nabije omgeving ruimte hebben om te bewegen, te verblijven en te sporten in het groen. Daarom zorgen we voor voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de buitenlucht.

- Er wordt niet alleen veel gebouwd in het centrum, er zal de komende jaren ook veel veranderen in het winkelaanbod. Wij willen dat de gemeente een goede plintenstrategie ontwikkelt: dus voorzieningen op de begane grond van hoge gebouwen. Daarnaast is een goede branchering van belang: welke winkels komen waar? Dit is namelijk cruciaal voor een gezellige en vitale binnenstad in de toekomst.

- Tijdens corona heeft de gemeente eraan meegewerkt om op allerlei plekken grotere terrassen voor de horeca toe te staan, of een overkapping voor een winterterras. Dit heeft voor meer levendigheid gezorgd en dit moeten we dus mogelijk blijven maken.

- Wij willen de succesvolle citymarketingstrategie voortzetten om Eindhoven nationaal en internationaal verder op de kaart te zetten. We kiezen voor toeristen die hier geld willen uitgeven. We kiezen voor slimme koppen, innovatieve bedrijven en startups om naar Eindhoven te komen. Maar we willen ook meer Eindhovenaren verleiden de stad en regio opnieuw te ontdekken. De strategische agenda voor de komende jaren moet dus nog meer om ‘de eigen bewoners’ gaan.


  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.