11 februari 2020

Het CDA moet niet lichtvaardig in een coalitie met Forum stappen

Het CDA moet ook nu haar principes niet verloochenen. Onze partij zit weer aan tafel bij de provinciale coalitiebesprekingen, na de pijnlijke breuk amper twee maanden geleden. De VVD kijkt naar rechts en nodigt naast onze partij ook Forum voor Democratie uit. Het CDA is de laatste die de dialoog uit de weg gaat, maar moet tegelijkertijd helder zijn over hoe zij in de wedstrijd zit. Want over één ding mag nooit twijfel ontstaan: CDA’ers doen geen afstand van waar de partij voor staat. Duidelijk moet zijn dat de uitgangspunten van Forum vaak haaks staan op die van het CDA.

De kiezers hebben bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 geen duidelijke richting meegegeven: er is zowel steun voor een vooruitstrevend als voor een terughoudend beleid ten aanzien van klimaat en verduurzaming. Het CDA claimt als middenpartij een verbindende rol. Daarom stapten we na de verkiezingen in de provinciale coalitie, om te komen tot een redelijk en haalbaar beleid. Dat leidde op een aantal onderwerpen tot lastige compromissen. De stikstofproblematiek zorgde voor een stroomversnelling. Het werd voor het CDA uiteindelijk onmogelijk om zich te scharen achter partijen zonder compassie met de agrarische sector en de ingewikkelde problemen waar deze mee werd opgezadeld.

Maar de provincie moet wel bestuurd worden. Besturen geeft een partij meer invloed dan reageren vanuit de oppositie. Meedoen is dus in principe positief, maar niet als daarvoor principes aan de kant gezet moeten worden. De reactie van de fractievoorzitter van het CDA Brabant over de komende gesprekken met VVD en Forum in het ED van 7 februari is enthousiast: “we hebben Forum leren kennen als een constructieve partij”. De krant steekt voor het CDA zelfs de vlag al uit omdat “het strenge agrarische beleid waarschijnlijk van tafel gaat.” Alsof het bij het CDA alleen daar om draait. Wij vragen ons ernstig af of deze juichstemming niet te opportunistisch is.

CDA’ers zitten niet in een “niksig” midden, maar kiezen die positie zorgvuldig. Het CDA is bezig met een bezinning op de koers van de partij voor de toekomst. In de nieuwe visie “Zij aan zij” kiest de partij voor een maatschappij waarin we problemen serieus nemen. Een samenleving waarin warm en verbindend gezocht wordt naar oplossingen die recht doen aan de belangen die op het spel staan. Hoe constructief de provinciale politici van Forum ook mogen zijn, de landelijke partijlijn van deze partij is een totaal andere. Wil het CDA zich via een coalitieakkoord verbinden aan een partij die polariseert en het wantrouwen in de samenleving voedt? Een partij ook, die het ontkennen van problemen niet schuwt? Weegt de winst van “gelijk krijgen” op het agrarische beleid daar tegenop?

Natuurlijk moet er breed draagvlak zijn voor het beleid dat door de Provincie gevoerd wordt. Alle kiezers, ook de kiezers van Forum, moeten serieus genomen worden en ook deze partij moet de kans krijgen om bij het bestuur betrokken te worden. Misschien is het te overwegen een extraparlementaire samenwerking aan te gaan zoals in Limburg is gesloten. Daarbij zijn zorgvuldig gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd terwijl partijen de ruimte houden om op onderdelen ver afstand te houden van elkaars ideeën. Maar onder geen beding moet het beeld ontstaan dat het CDA zich verbindt aan de extreme uitspraken en uitgangspunten van deze partij of daar al te gemakkelijk overheen stapt.

Joke Wagter, voorzitter CDA Geldrop-Mierlo
José Goud-van der Plas, bestuurslid CDA Geldrop-Mierlo

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.