15 september 2019

In een bruisend Hofdael gebeurt méér!

De visie van het CDA om van Hofdael een vitaal cultureel centrum te maken

Het CDA wil Hofdael behouden. Het gebouw moet naast de huidige culturele functie meer gaan dienen als belangrijke ontmoetingsplaats voor alle inwoners. Dat betekent dat er meer verenigingen en organisaties in Hofdael een plek krijgen, en dat in de theaterzaal een programmering komt die met name gericht is op de inwoners van Geldrop en Mierlo. Ook vindt het CDA dat de bibliotheek als grote culturele publiekstrekker in Hofdael gehuisvest zou moeten worden.

Een investering in het gebouw èn de omgeving is daarbij noodzakelijk om het centrum een aantrekkelijkere uitstraling te geven. Daarbij moeten we ons realiseren dat een centrum als Hofdael altijd in bepaalde mate afhankelijk blijft van gemeentelijke steun, ook financieel. Dat is niet erg, maar wel moeten de kosten zo voorspelbaar en beheersbaar mogelijk zijn en blijven.

Het CDA heeft veel waardering en respect voor het huidige bestuur van centrum Hofdael en wij staan achter de door hen geformuleerde doelstellingen. Het college zou het bestuur van Hofdael moeten ondersteunen in het verbeteren van hun toekomstperspectief, door het samenbrengen van meer functies in het gebouw te ondersteunen en mogelijk te maken.

Het CDA heeft op 15 september aan alle raadsleden een uitgebreide brief gestuurd over onze visie op de toekomst van Hofdael. De reden om deze brief te sturen, was het gesprek in de vergadering van de commissie Samenleving op 3 september. Tijdens deze vergadering werd een collegevoorstel besproken dat volgens het CDA, maar ook volgens partijen DGG, DPM en GroenLinks, nog niet uitgewerkt genoeg was om over te besluiten. Dat leidde tot het voorstel om een korte reflectieperiode in te lassen, waarin naar de mening van het CDA bovenstaande verder onderzocht moet gaan worden.

Klik hier voor de tekst van de brief die wij stuurden aan alle raadsleden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.