Verkiezingsprogramma 2018-2022

Wat is er mooier dan mogen werken aan een goed woon-, werk- en leefklimaat in onze mooie gemeente Geldrop-Mierlo? Als CDA zijn we trots op wat we tot nu toe hebben bereikt met elkaar. We hebben goede voorzieningen, veel fijne woonbuurten en onze regio zit economisch enorm in de lift. Maar de samenleving verandert steeds en snel, dus tevreden achterover leunen kan niet. Willen we ook niet. We moeten volgen wat er in onze samenleving speelt en leeft en daarop inspelen. Als CDA Geldrop-Mierlo zoeken we daarom steeds contact met u, inwoner of vertegenwoordiger van een vereniging of organisatie in onze dorpen. Zodat we voortdurend op de hoogte zijn van ontwikkelingen en veranderingen, waarmee we aan de slag kunnen. Zulke contacten willen we nog verder uitbouwen. Een prettige gemeente maken we immers met elkaar.

Het CDA Geldrop-Mierlo wil op een open en toegankelijke manier politiek bedrijven. Zonder achterkamertjes, zonder uitsluiting van andere partijen. Eerlijk!
We willen snel en doeltreffend reageren op zaken die belangrijk zijn voor inwoners van Geldrop-Mierlo. Alert!
Inwoners van Geldrop-Mierlo moeten veilig kunnen wonen in een aantrekkelijke buurt met aandacht voor elkaar, de omgeving, cultuur en natuur. We willen dat jong en oud zich thuis voelt in onze gemeente en dat iedereen zich kan ontwikkelen. Zorgzaam!
We willen ruimte creëren voor initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers om het wonen, werken, sporten en recreëren in de gemeente te verbeteren. Actief!
CDA Geldrop-Mierlo wil vooral politiek die dichtbij mensen staat. We zijn volksvertegenwoordigers en wat ons bindt is dat we allemaal Geldrop-Mierlo zijn. Samen, met één hart, voor Geldrop-Mierlo!

Lees het volledige programma: Verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Hart voor Geldrop-Mierlo’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.