Mark Claasen

Raadslid

Mark is getrouwd en woont sinds 2004 in het prachtige Mierlo. Als makelaar en later als conceptontwikkelaar, voor leegstaande panden 25 jaar lang met passie, veel met wonen, bouwen en ruimtelijke ordening te maken gehad. Nu bezig binnen de lokale overheid met het enerzijds verkopen van panden die van hun functie zijn ontdaan en anderzijds het aan elkaar koppelen van maatschappelijke initiatieven en leegstaande panden.

Politiek is voor Mark een manier om een maatschappelijk bijdrage te leveren. De omgeving waar we met elkaar in leven voor iedereen prettiger maken, maar dan wel in nauwe samenwerking met de inwoners van ons gemeente. Mark staat voor eerlijke, transparante en alerte politiek. Geen vooraf dichtgespijkerde plannen! Geen achterkamers! Maar vooral door te luisteren en samen met de inwoners zoeken naar de oplossingen voor de vraagstukken die actueel aan de orde zijn. Begrijpelijke en herkenbare oplossingen die iets toevoegen! Daar moet het om gaan!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.