18 november 2019

Begroting 2020; investeren in de toekomst!

Op 07 november heeft de raad de begroting voor 2020 vastgesteld. Het college heeft een zeer goede sluitende begroting neergelegd waarin mogelijkheden zijn om in 2020 en verder een aantal belangrijke zaken op te pakken. Dat is investeren met het oog op de toekomst! Wij zijn er niet alleen om ervoor te zorgen dat het nu goed gaat, maar ook voor de generaties na ons. We moeten daarom zuinig zijn op onze gemeente! Zuinig op onze financiële middelen, op onze ruimte, op onze gezondheid, op onze kernen en op onze mensen.

De 3 KERNpunten die opgepakt gaan worden zijn:

1. Centrumontwikkeling Bakel
Naar tevredenheid is er geld vrijmaakt voor de ontwikkeling van een MFA in het centrum van Bakel en de herinrichting van het Wilbertsplein. Want eerlijk is eerlijk dit plein heeft een opknapbeurt nodig en ook Bakel kan een goede MFA gebruiken. Een onderwerp wat het CDA aan het hart gaat en waar wij ons al jaren voor inzetten. Voor ons een topprioriteit!

2. Scholen
Goede scholen in iedere kern zijn een belangrijke voorwaarde voor de toekomst van onze jeugd en de leefbaarheid. Een goede basis wordt gevoed door een Integraal Huisvestigingsplan. Als dit plan er is hebben wij meer zicht op wat echt nodig is, en of de ambities van de scholen ook realistisch zijn. Voor ons is het van belang dat wij stap voor stap dit proces doorlopen en zorgen voor toekomstbestendige scholen.

3. Kasteel Gemert
Wij steken niet onder stoelen of banken dat wij het onderzoek naar “De Eendracht en KunstLokaal als één Cultuurhuis als mogelijk onderdeel van het kasteel” steunen. Hoe mooi zou het zijn dat dit plan gerealiseerd kan worden. Alle belangrijke voorzieningen in hartje centrum Gemert. Dit zorgt voor de leefbaarheid die de toekomst geeft aan een KERNgezond centrum.

Naast deze 3 punten is er onder aanvoering van het CDA ook extra geld vrijgemaakt voor de visvijver in Gemert en de Sporthal Sportcentrum Molenbroek. De visvijver krijgt geld voor aanleg van steigers, omdat de afkalving van de oevers voor gevaarlijke situaties kan zorgen. De wens van de verenigingen in sportcentrum Molenbroek om bijvoorbeeld de vloer in hal 2 aan te pakken en een scheidingswand te plaatsen hebben wij ook op gepakt. Ook daar gaat de wethouder mee aan de slag.

Gemert-Bakel heeft een goede infrastructuur van wegen en openbaar vervoer nodig die optimale bereikbaarheid biedt aan mensen en bedrijven. Goede doorstroming op het wegennet is belangrijk voor de bloedsomloop van de economie. Daarom zullen wij de onderzoeken naar de Beekse Brug ook goed volgen. Verder hebben wij de oproep gedaan, welke opgepakt wordt, om met onze buurgemeente in gesprek te gaan voor een bushalte bij Zorgcentrum Bronlaak.

Wij zijn trots dat er geïnvesteerd wordt in ambities met de insteek om onze gemeente leefbaar en toekomstbestendig te houden. Want als je niet weet naar welke haven we koers zetten is geen enkele wind gunstig.
Daar staan wij voor!

Stefan Janszen
0610234611

stefanjanszen@gmail.com

CDA Gemert-Bakel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.