06 december 2018

Centrumontwikkeling Bakel & N279

Centrumontwikkeling Bakel
Vorige week waren wij aanwezig bij een drukbezochte (vervolg)bijeenkomst in de Zwaan in Bakel met als onderwerp hoe we het centrum in Bakel toekomstbestendig en levendiger kunnen maken.
Harvey Otten heeft hierbij namens DSVB en gemeente een aantal mogelijke scenario’s gepresenteerd.

Scenario’s welke tot stand zijn gekomen aan de hand van vele gesprekken met een brede vertegenwoordiging van Bakelse belanghebbenden.
Principiële keuzes welke werden voorgelegd:
 - Het centrum van Bakel is de vd Poelstraat, Dorpsstraat en Wilbertsplein
 - Bakel wil een centrum voor fietsers en voetgangers waar de auto te gast is
 - Bakel wil een concentratie van functies in het centrum voor maximale levendigheid.

Wij staan achter deze principes wat een belangrijke basis is om de inrichting verder vorm te geven.

Vervolgens werden een aantal concrete maatregelen voorgesteld. Zoals het altijd gaat als je iets concreets voorstelt krijg je direct voor- en tegenstanders. Daarom vinden we het ook heel positief dat deze maatregelen in de vorm van een enquête voorgelegd zijn aan het dorp. De uitkomsten hiervan kunnen De Stem Van Bakel en de gemeente het gevoel geven hoe Bakel aankijkt tegen deze voorstellen, waar men zeker op door moet pakken en wat niet op draagvlak kan rekenen. Aan de hand van deze keuzes zal DSVB vervolgens samen met de gemeente een plan opstellen wat uiteindelijk door het college ter beoordeling aan de raad zal worden voorgelegd.

Wij vinden het belangrijk nu in kansen te denken in plaats van bedreigingen want als we met elkaar ieder voorstel ter discussie stellen weten we zeker dat er niks gaat gebeuren.
Op www.destemvanbakel.nl kunt u de presentatie nazien wat zeker de moeite waard is.

N279
De afgelopen jaren hebben wij ons als CDA steeds keihard ingezet voor een betere bereikbaarheid van Gemert-Bakel waarbij wij altijd bij ons standpunt zijn gebleven dat wij geen lange omleiding willen maar een 2x2 baans weg naar Veghel.
Vrijdag 23/11 hebben diverse afgevaardigden van onze gemeente waaronder Wim Meulenmeesters en wethouder Inge van Dijk van het CDA ingesproken bij de betreffende commissievergadering op het provinciehuis. Vrijdag 7/12 zullen de statenleden hun definitieve keuze bekend maken tijdens de Provinciale Statenvergadering.
In afwachting van een hopelijk positief besluit voor GB en onze inwoners zullen wij hier uiteraard ook bij aanwezig zijn.

Wij zijn altijd bereid om met u in gesprek te gaan inzake bovengenoemde of andere onderwerpen!

Joris van Loon

gemertbakel.cda@gmail.com 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.