12 mei 2017

Dit wil het CDA Gemert-Bakel voor een betere bereikbaarheid in de regio

Ga aan de slag! Dat is wat het CDA Gemert-Bakel wil. Al jarenlang is er discussie over de bereikbaarheid van onze regio en wat nou het beste idee is om deze bereikbaarheid te verbeteren. 

Steeds veranderen de plannen. Maar we staan nog altijd, ook letterlijk, stil.

Betere bereikbaarheid kan alleen met een goede ontsluiting van en naar Helmond/Eindhoven en een goede ontsluiting richting Veghel. Daar profiteert de hele regio van. En daarmee ook Gemert-Bakel.

Wij willen een goede duurzame oplossing bij de Beekse Brug

Elke dag staat het verkeer hier meermalen vast. Er zijn prima oplossingen bedacht om dit knelpunt op te lossen. Doe er wat mee! Een langgekoesterde wens van Gemert-Bakel en van onze buurgemeente Laarbeek. En van iedereen uit de verre omtrek.

Wij willen de “inprikker” bij Aarle-Rixtel

De “inprikker” is een nieuwe, korte doorsteek tussen de N279 en de Kanaaldijk bij Aarle-Rixtel. Een snelle, rechtstreekse verbinding tussen Gemert en Helmond. Waardoor veel van het sluipverkeer uit het buitengebied verdwijnt, de Beekse Brug en het centrum van Aarle-Rixtel worden ontlast en de doorstroming richting Eindhoven sneller wordt.

Wij willen 2x2-baans op de weg die er al ligt

Al snel zal 1x1-baans niet voldoende zijn. De feiten uit de diverse onderzoeken zijn duidelijk: het verbreden van het huidige tracé naar 2x2-baans is een oplossing die duurzaam, prima uitvoerbaar, het goedkoopste en ook het meest logisch is. Deze weg is destijds namelijk aangelegd met de bedoeling die later te verbreden! De mensen die destijds kozen voor wonen in Dierdonk zijn hierover ook geïnformeerd door de gemeente Helmond. Verbreedt dus de huidige weg! Voor een grote vooruitgang in bereikbaarheid voor de hele regio en dus ook Gemert-Bakel. Tegen veel lagere kosten. Zonder aantasting van dure, kostbare natuur.

Eigenbelang of algemeen belang?

Voor het zover is moeten er nog flink wat meters gemaakt worden. De provincie wil niet verder gaan dan 1x1-baans. Helmond wil geen “inprikker”. Helmond interesseert de problemen bij de Beekse Brug niet. Veel verkeer vanuit Gemert-Bakel en Laarbeek moet in Helmond zelf zijn. Het is daarom zaak dat Helmond het probleem van verkeersdrukte in de eigen gemeente probeert op te lossen in plaats van betere bereikbaarheid voor omliggende gemeenten te blokkeren. Helmond verwijt Gemert-Bakel en Laarbeek vanuit eigenbelang te denken. Daar waar wij wel degelijk het belang van de regio zwaar mee laten wegen, zou dat zeker van grote broer Helmond verwacht mogen worden. Wij gaan uit van feiten. Het zou Helmond sieren als het deze zou erkennen, ook al passen ze niet in het Helmondse straatje.

We hopen dan ook dat spoedig oplossingen op tafel komen die wél recht doen aan de uitkomsten van de onderzoeken. En de bereikbaarheid van onze gehele regio écht verbeteren.

Het CDA Gemert-Bakel zal zich hier in ieder geval hard voor blijven maken. Voor onze ondernemers, voor onze inwoners, voor de mensen die nu wonen in het gebied waar de lange omleiding ingetekend is en voor het algemeen belang. 

CDA Gemert-Bakel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.