12 november 2020

Een levendig Milheeze; van en vóór Millus

Het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw Milheeze Centrum; een plan naar ons hart! Het CDA Gemert-Bakel staat voor initiatieven vanuit de gemeenschap. Dat is nu ook het geval in het centrum van Milheeze. Een nieuwe visie voor het Pastoor Simonisplein, De Schans, gymzaal en de kerk moet zorgen voor levendigheid in de kern Milheeze.

Inwoners van Milheeze zijn tot dit plan gekomen om zo de kern van Milheeze levendiger te maken én in de toekomst ook zo te houden. Vervolgens is er een werkgroep gevormd om samen te komen tot een levendig centrum waarbij het Pastoor Simonisplein het kloppende hart van Milheeze vormt.

De werkgroep heeft al goed nagedacht over hoe het gebied ingedeeld moet worden. Deze indeling zou verschillende pijnpunten wegnemen, zoals het parkeren bij de school en het vernieuwen van de oude gymzaal. Daarnaast komt er ook ruimte voor extra woningbouw.

De werkgroep heeft als insteek om aan het plein een nieuwe supermarkt te realiseren. Een supermarkt vindt CDA Gemert-Bakel een belangrijke voorziening voor Milheeze. Door het verplaatsen van de supermarkt naar het kerkplein, zal er een levendig plein ontstaan en wordt ook het probleem van parkeren bij de huidige supermarkt verholpen. Daarnaast is het de bedoeling om het kerkplein autovrij te maken. Zo kan het plein dan ook gebruikt worden voor de diverse bruisende activiteiten in Milheeze, zoals de kermis.

Initiatieven vanuit de gemeenschap die bijdragen aan de leefbaarheid van onze kleine kernen. Dat zien wij als CDA Gemert-Bakel graag! Daarom hebben wij tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 november waarbij de Begroting 2021 op de agenda stond gevraagd om een voorbereidingskrediet. Zo kan Millus aan de slag met de plannen; een levendig centrum dóór en vóór Millus!

Mochten naar aanleiding van dit artikel vragen zijn of wilt u over een ander onderwerp graag van gedachten wisselen met ons, dan horen wij dit graag.

Namens de fractie van CDA Gemert-Bakel

Fons Verhees

0610775481
fverhees@live.nl

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.