06 december 2011

Een miljoen voor het grijpen … die laten we toch niet liggen!?!

Afgelopen donderdag tijdens de Raad is het mes definitief en fors in het subsidiebeleid voor verenigingen gezet. Dat er bezuinigd moet worden snapt ook het CDA donders goed. Maar wij hadden liever nu een minder drastische bezuiniging gezien voor het aankomende jaar. En een beter doordacht voorstel voor de jaren daarna waarin wat ons betreft inderdaad verder in bezuinigd kan worden. Op basis van speerpunten worden voortaan keuze’s gemaakt wie wel en wie niet in aanmerking komt voor subsidie. Verenigingen en organisaties die tot de speerpunten behoren krijgen 25% minder. Helaas is daarnaast door de meerderheid van de Raad afgelopen donderdag ook besloten om het vangnet dat de komende drie jaar beschikbaar zou zijn, voor verenigingen die echt in de problemen komen, af te bouwen. We hebben al eerder aangegeven dat we dit te kort door de bocht vinden. Ons voorstel was om iedereen 10% te korten komend jaar en dan nog eens goed in gesprek te gaan met de verenigingen. Dat is nu namelijk niet of bijna niet gebeurd. Helaas. Natuurlijk kunnen verenigingen zelf dingen bedenken voor extra geld maar een vereniging vraagt in veel gevallen nu al heel wat van hun vrijwilligers (trainers, coaches, shirts wassen, vervoer naar wedstrijden, materialenonderhoud en ga zo maar door) en dan komt er wéér iets bij… Geef de verenigingen tijd dit te organiseren en hier aan te wennen! Dan is er ook vanuit de verenigingen meer mogelijk.

De korting op de subsidie voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties is daarnaast nog moeilijker uit te leggen als in diezelfde vergadering  de gemeenteraad een kans om een miljoen euro binnen te halen laat liggen. Er is namelijk groep mensen verenigd in een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) in Bakel die een concrete vraag heeft naar 13 kavels om seniorenwoningen op te gaan bouwen. De locatie waar ze dit wilde realiseren, daar kun je over discussiëren. Maar het feit dat we die kavels willen verkopen, daar is wat ons betreft geen discussie over mogelijk! De inkomsten hebben we hard nodig! Laten we daar eerlijk over zijn en heel hard ons best voor gaan doen! We gaan er dan ook vanuit dat de Wethouder Middelen dit signaal uitermate serieus neemt en deze week nog met het CPO om tafel gaat zitten om te kijken wat de gemeente ze aan kan bieden. En dan niet op een locatie die we nog niet in ons bezit hebben zoals de Dorpspartij voorstelt (het deel van Soersel wat we nu niet hebben) maar binnen onze bestaande grondposities.
We hebben grond, we hebben geld nodig, het CPO wil grond… lijkt ons een uitgelezen kans! Gemeente, ga ervoor! We wensen de wethouder hier veel succes mee!

CDA Gemert-Bakel
Hanneke Dam
Inge van Dijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.