21 mei 2014

En dan nu, kansen pakken en vooruitkijken

19 maart waren de verkiezingen met een voor ons fantastisch resultaat. Nogmaals dank hiervoor! Na de verkiezingen ben ik gevraagd om als formateur aan de gang te gaan en zijn we gestart met aftasten en inhoudelijke gesprekken met alle partijen. Dit waren zeer positieve gesprekken. We merkten een breed draagvlak op veel van de punten die we voorlegden aan de andere partijen. Natuurlijk waren er ook verschillen, maar over het algemeen veel overeenkomsten. Vanuit die positie zijn we gaan kijken naar een te vormen coalitie die voor de toekomst de meeste kansen biedt voor Gemert-Bakel. Op een gegeven moment hebben we in dat proces gekozen om voor een brede coalitie te gaan met Dorpspartij en Lokale Realisten en met een koers van vooruitkijken. Als we vooruitkijken zien we een aantal uitdagende dossiers langskomen. Het financieel verder gezond maken van de gemeente, de drie transities in de zorg, een toekomstvaste veehouderij en zo zijn er nog een aantal te noemen. Door breed te gaan samenwerken (18 van de 21 raadszetels) kunnen we veel van deze onderwerpen met een breed draagvlak gaan aanpakken en oplossen. Het coalitieprogramma dat donderdag 15 mei gepresenteerd wordt in de gemeenteraad is hierbij het uitgangspunt. Wij zijn heel blij met wat hierin staat. Het verwoordt goed wat het CDA de komende jaren wil bereiken en is goed in lijn met ons verkiezingsprogramma.  

Als je het dan eens bent over de inhoud moet er ook gesproken worden over de invulling van de wethouders. De uitkomst is dat wij één fulltime wethouder  leveren voor de portefeuille Ruimtelijke Ordening en Openbaar Beheer (Anke van Extel-van Katwijk) en we met 0.6 fte de portefeuille Financiën en Vastgoed (Miranda de Ruiter-van Hoof) in gaan vullen. Met deze keuze hebben we twee mensen die weten waar ze over praten en ervaring hebben. Anke heeft een achtergrond als raadslid, ervaring als Provinciaal Statenlid en weet hoe het binnen een gemeentehuis werkt, omdat ze nu nog raadsadviseur is bij de gemeente Veghel. Miranda heeft jaren leidinggevende functies vervuld binnen de Rabobank en bij Van Lanschot Bankiers. Hierdoor heeft ze een goed financieel inzicht en kan ze, waar nodig, procesmatig bijsturend optreden. Nu werkt ze als risicomanager binnen het Bernhoven ziekenhuis, waardoor ze ook kennis heeft van zorgproblematiek. Wij denken met deze twee kandidaat-wethouders een goede vertegenwoordiging van onze partij in het college te hebben. Twee dames die gericht zijn op samenwerking in het college en met de raad, maar ook tegenwicht kunnen bieden aan de wethouderskandidaten van de Dorpspartij en de Lokale Realisten.
En mijn rol dan zullen mensen vragen? Uiteraard ga ik me weer vier jaar voor 100% inzetten! De fractie heeft gevraagd of ik rol van fractievoorzitter wil vervullen om de vernieuwing die we doorgevoerd hebben in de raad te helpen en de politieke lijn uit te zetten en te bewaken. De controlerende taak van de raad moet steviger weggezet worden, zodat we als fractie het college continu kunnen bijsturen mocht dat nodig zijn. Graag was ik gegaan voor de portefeuille Financiën. Echter is dit een parttime rol, hetgeen wil zeggen dat er een baan bij moet. Mijn werkgever en ik zijn hier uitvoerig met elkaar over in gesprek gegaan, maar helaas niet tot een goede oplossing gekomen. Dan moet je helaas wel realistisch zijn. Daarnaast ben ik blij met de kandidatuur van Miranda.

We hebben voor de verkiezingen beloofd te gaan vernieuwen en dat hebben we gedaan. Met vijf nieuwe raadsleden (Wim Meulenmeesters en Thijs van den Elzen zullen nu ook in de Raad komen), twee nieuwe wethouders en een nieuwe fractievoorzitter. Ook hebben we inmiddels drie nieuwe burgerraadsleden (deze stellen we later aan u voor). Met vernieuwen loop je het risico op het wegvloeien van te veel ervaring. Echter met de ervaring van Harrie Verkampen, Willem de Wit, Huub van Hout en mijzelf is ook dat risico beperkt.

Daarnaast hadden we een verkiezingsprogramma met nog meer beloftes. Hier mag u ons de komende vier jaar aan houden. Eén van die beloftes is de politiek weer dicht bij u als inwoner en ondernemer brengen. Daar gaan we snel mee starten en dat zult u ook gaan merken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.