01 december 2013

Geen Noord Oost Corridor over Bakels grondgebied!

Stel je woont in de gemeente Gemert-Bakel en moet in de krant vernemen dat de provincie voornemens is een grote weg door je achtertuin te leggen. Of erger nog, over je bedrijf heen. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Een aantal mensen in Bakel ook niet, totdat ze er in september mee geconfronteerd werden.

Wat eerst een weg langs Dierdonk leek te worden lijkt ineens uit te draaien op een lange omleiding over Bakels grondgebied. Waarom, vragen die mensen zich terecht af. Uit de haalbaarheidsonderzoeken is toch gebleken dat een verbreding van de huidige weg objectief de beste is. Ook als het aankomt op geluidsoverlast en gezondheidsaspecten. Waarom dan toch deze plotselinge draai. Waarom toch een haalbaarheidsonderzoek naar een lange omleiding door Bakels grondgebied?

De reden is dat de raad van Helmond deze wens heeft uitgesproken die door de gezamenlijke wethouders van betrokken gemeenten ook gehonoreerd is. Dus inclusief de wethouder van Gemert-Bakel. En dat vinden we een slecht signaal. Juist bij dergelijke bewegingen moet je als wethouder voor je gemeente gaan staan en niet akkoord gaan. Zeker niet omdat je nog niemand hebt gesproken. De raad niet, maar ook de mensen uit het gebied niet.

Voor zover iets over het proces en wat we hier als CDA Gemert-Bakel van vinden. Dan inhoudelijk. Want waarom vinden we het dan zo’n slecht plan? Alleen omdat het toevallig Bakel raakt? Nee, natuurlijk niet. Ook CDA Gemert-Bakel snapt de voordelen van een Noord Oost Corridor en het is niet zo dat we daar tegen zijn. De lange omleiding over Bakels grondgebied vinden we echter wel een slecht plan en wel om meerdere redenen. De komst van de weg belemmert de gemeente Gemert-Bakel om zich door te ontwikkelen als recreatieve gemeente. De omgeving van de Bakelse Beemden, De Bakelse Aa en de Aarlesche visvijver zullen fors aangetast gaan worden. Gebieden met een hoge natuurlijke waarde en in sommige gevallen zelfs ecologische verbindingszones die aantrekkelijk zijn voor toeristen en in veel gevallen ook als uitloop dienen voor de gemeente Helmond zelf. Daarnaast heeft het Rijk het beleid van verstening in het stedelijk gebied en niet in het landelijk gebied. De weg gaat door landelijk gebied en daarmee wordt dus afgeweken van dit voor ons belangrijke uitgangspunt. Dan financieel? De lange omleiding is ongeveer 30 miljoen duurder. En dan kun je zeggen daar is al rekening mee gehouden in het budget maar dat is natuurlijk een non argument. Geld is geld en 30 miljoen kan voor heel veel andere maatschappelijk goede doelen in worden gezet. Daarnaast is Waterschap Aa en Maas bezig dit gebied te herinrichten; realiseren van waterberging, beekherstel en ecologische verbindingszone. Nog voordat dit gereed is zou de provincie kunnen besluiten dit gebied te doorsnijden met de lange omleiding! Beide partijen zijn op de hoogte van elkaars plannen. Pure kapitaalsvernietiging wat we echt waanzin vinden!
Ten slotte. Denken in je woongenot aangetast te worden als inwoner van Dierdonk is vervelend. Dat snappen wij ook wel. Maar een weg over je bedrijf is pas echt vervelend. Overigens vragen wij ons af of de mensen die wonen aan de rand van Dierdonk richting De Beemden echt liever de lange omleiding hebben. Kijk maar eens goed op de kaartjes wat dit voor jou betekent!

Samengevat: Het CDA Gemert-Bakel is tegen de lange omleiding over Bakels grondgebied en we zullen dit ook richting de provincie blijven uitdragen. 27 november is hierover een avond georganiseerd met direct omwonenden,  waarbij Ruud van Heugten (gedeputeerde) was uitgenodigd. De avond was openbaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.