12 oktober 2017

Gemert-Bakel gezond en duurzaam, twee stappen dichterbij

Tijdens de Raadsvergadering, afgelopen donderdag, zijn twee voorstellen van het College aangenomen die een gezond en duurzaam Gemert-Bakel dichterbij brengen.

Tijd om door te pakken!

Tijdens recent gezondheidsonderzoek is een verband ontdekt tussen pluimveebedrijven en longontsteking, binnen een straal van 1 km van zo’n bedrijf. We kennen nu ook de oorzaak hiervan en wat we eraan kunnen doen.

Ook Gemert-Bakel kent zulke situaties. De gemeente wil ze graag beperken en nieuwe probleemsituaties voorkomen. Maar heeft beperkte mogelijkheden. Er was nieuwe wetgeving toegezegd, voor afgelopen zomer. Die is er nu nóg niet.  

Waar Rijk en provincie niet thuis geven, wil onze gemeente wél haar verantwoordelijkheid nemen. Daarom kwam het College met een voorstel: als een bestaand bedrijf wil omschakelen van niet-pluimvee naar pluimvee, zegt de gemeente NEE! TENZIJ de GGD een positief gezondheidsadvies afgeeft. Ook moet de best beschikbare techniek ingezet worden, zodat stank en uitstoot significant verbeterd worden.

Met de aanpak in dit voorstel lopen we voorop in Nederland. 

Waarom niet gewoon NEE tegen omschakelingsverzoeken? We hebben dit als CDA-fractie serieus overwogen. Het klinkt als mooie oplossing, maar is dat niet! Want nee zeggen tegen alles, is ook nee zeggen tegen verbetering. Bij omschakeling is immers al een intensieve veehouderij aanwezig, en dus milieubelasting. En als een omschakeling die milieubelasting significant verlaagt, ga je dat toch niet tegenhouden?

Alleen verandering kan verbetering brengen. En verbetering is wat het CDA wil. Daarom steunde de CDA-fractie het voorstel. Op voorwaarde dat een “misschien” van de GGD een NEE betekent.

Zonnepanelen, iets voor u?

Ook richting het verduurzamen van de gemeente is een stap gezet.

Veel inwoners willen wel verduurzamen door zonnepanelen aan te schaffen, maar zien huizenhoog op tegen de investering. Het College stelde daarom voor aan te haken bij een project in de regio, waarbij inwoners een lening af kunnen sluiten. Een gunstige lening die relatief eenvoudig terug te verdienen is. 

Het CDA is blij met dit initiatief. Het is een duwtje in de rug van de verduurzaming en juist ook mensen met een kleinere beurs kunnen nu meedoen.

De Gemeenteraad heeft het plan aangenomen. Binnenkort zal de gemeente een aantal informatiebijeenkomsten organiseren om u hierover bij te praten en de voorwaarden toe te lichten.
 
We gaan door.
De komende weken zullen vooral in het teken staan van de begroting. De laatste van deze coalitie.  Met deze begroting komen we definitief onder het toezicht van de Provincie uit en dat was een belangrijke opgave voor het CDA in de afgelopen periode.

Het CDA zal in de begroting inzoomen op de voor ons belangrijkste thema’s en veel aandacht vragen voor de uitdagingen in onze kernen. En de kansen! Hierover komende weken meer.

In december wordt in de Raad verder gesproken over hoe duurzaamheid nog meer een plek te geven in onze gemeente.

Wilt u hierover met ons meepraten? U bent erg welkom bij onze fractievergaderingen. Voor meer informatie hierover, stuur een berichtje naar Inge van Dijk (0620332846) of mail naar gemertbakel.cda@gmail.com

CDA Gemert-Bakel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.