05 november 2020

Nieuw verhard fietspad langs de Lieve Vrouwesteeg

Iedereen herinnert het zich vast nog wel. Gemert-Bakel was in oktober 2017 wereldnieuws omdat hier de allereerste 3D-geprinte fietsbrug over de Peelse Loop geplaatst en in gebruik genomen werd. Vanaf dat moment was het weer mogelijk om vanuit Gemert of Handel via de Lieve Vrouwesteeg de toen pas nieuw aangelegde Noord-Om over te steken en verder te gaan. Als CDA zijn wij nog steeds trots op wat er daar bereikt is.

In dit gebied is het vaak druk omdat veel mensen er bijvoorbeeld in hun vrije tijd gaan wandelen of fietsen om te ontspannen. Een mogelijk onderdeel van de wandel- of fietstocht is dat je via de Doonheide en de Lieve Vrouwesteeg richting de Handelse bossen gaat en daarbij de fietsbrug en de brug over de Noord-Om oversteekt. Aan Gemertse zijde ligt er op de Lieve Vrouwesteeg ondertussen al een aantal jaar een verharde laag waardoor er niet meer door het zand gelopen en gefietst hoeft te worden. Aan de Handelse zijde van de Noord-Om ging het fietspad echter weer verder als zandpad en dat voelde voor ons als CDA toch niet helemaal goed. Naast dat fietsen door het zand lang niet altijd even prettig is voelde het ook alsof er nog een stukje ontbrak en het daarmee niet helemaal af was. Hierover is door ons ook met gebruikers van de route gepraat. Het CDA heeft daarom het initiatief genomen om in de gemeenteraad een motie in te dienen. Hiermee hebben wij het college de opdracht gegeven om mogelijkheden te onderzoeken daar een verharde laag aan te brengen zoals deze er aan de andere kant al ligt. Het belangrijkste was natuurlijk het aanleggen en dat bleek mogelijk te zijn. Sinds oktober van dit jaar ligt er nu ook aan de Handelse zijde van de brug een verhard fietspad. Hiermee is een wens van en voor velen in vervulling gegaan. Fietsers vanuit Handel kunnen in plaats van via het zand nu via een verhard fietspad de brug oversteken en hun weg vervolgen. Omgekeerd geldt ook dat fietsers vanuit Gemert op het verharde fietspad verder kunnen. Als CDA zijn we blij dat dit nu geregeld is. Het resultaat mag er namelijk naar onze mening zijn en daar zijn we trots op.

De kwaliteit van fietspaden is voor het CDA een belangrijk onderwerp. De afgelopen jaren is er in onze gemeente al veel gedaan. Fietspaden zijn opgeknapt of geheel opnieuw aangelegd. Denk bijvoorbeeld aan dat langs de Dr. de Quayweg. Zijn er volgens u nog plekken die aandacht verdienen of opgeknapt dienen te worden? Laat dit ons dan weten zodat er naar gekeken kan worden.

Thijs van den Elsen

Raadslid CDA Gemert-Bakel
Gemertbakel.cda@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.