30 augustus 2018

Samenwerken voor een duurzame sportlocatie

Gemert-Bakel heeft een groot verenigingsleven en bovengemiddeld voorzieningenniveau. Hier kunnen we trots op zijn als gemeente. En het is dan ook mooi om te zien hoeveel vrijwilligers zich ook inzetten voor een vereniging binnen onze gemeente. Ik denk dat de verenigingen één van de pijlers zijn van onze gemeente en invulling geven aan het “wij”-gevoel en de leefbaarheid in onze kernen. Samen bereik je namelijk meer dan alleen!

Zelf ben ik lid van twee sportverenigingen in onze gemeente, namelijk de Ripse renners, de wielrenclub van De Rips en de Gemertse watervrienden, hier ben ik bij de duikers actief.

Zoals u waarschijnlijk wel begrijpt, volg ik de ontwikkelingen voor het (ver)bouwen van het zwembad dan ook op de voet, als raadslid en lid van een van de zwemverenigingen. Graag neem ik u mee in ontwikkelingen hierin.

Hoe was het ook al weer

Ongeveer een jaar geleden heeft Fitland aan de gemeente aangegeven dat zij het zwembad niet meer willen exploiteren, omdat het financieel niet meer rendabel is voor het bedrijf.

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente een marktconsultatie gehouden. Hierin zijn meerdere partijen gesproken en is bekeken wat volgens de normen het best passend is bij onze gemeente. Volgens de algemene normen zou 350m³ zwemwater passend zijn bij de grootte van Gemert-Bakel. Dit komt ongeveer overeen met het huidige zwembad. De oplossing zou dus gemakkelijk kunnen zijn, een andere exploitant zoeken voor het zwembad. Echter dit is niet wat wij willen als CDA Gemert-Bakel! En we hebben begrepen dat dit ook niet de ideale oplossing is voor de verenigingen. Wat willen we dan wel en is dit dan uiteindelijk realiseerbaar? Onder andere bij de verenigingen is het idee ontstaan om een nieuw zwembad te verbinden met sporthal Molenbroek. Zodat een duurzame sportlocatie gerealiseerd kan worden.

Afgelopen donderdag is een bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokkenen van sporthal Molenbroek, het zwembad en andere geïnteresseerden. Wij zijn erg blij dat deze bijeenkomst zeer drukbezocht was. Dit toont nogmaals de noodzaak van een duurzame oplossing voor alle partijen én de betrokkenheid van de verenigingen aan. Tijdens deze bijeenkomst is input opgehaald voor drie categorieën, namelijk bouwen, organisatie en budget. Deze categorieën worden omgezet in werkgroepen.

Hoe nu verder

Vanuit meerdere hoeken hebben mensen zich aangemeld om mee te denken in deze werkgroepen.
Met de input van deze werkgroepen kan wethouder Inge van Dijk verder aan de slag om een besluit voor te bereiden voor de gemeenteraad. De gemeenteraad zal naar verwachting in december hierover het eerstvolgende besluit nemen.

CDA Gemert-Bakel gaat voor een kerngezonde gemeente en hoopt op een haalbaar en duurzaam voorstel voor een toekomstige exploitatie van sporthal Molenbroek en het zwembad, die naar tevredenheid is voor de huidige en nieuwe gebruikers.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag.

Natuurlijk mag u ook altijd contact opnemen als u over een ander onderwerp binnen onze gemeente wilt praten met ons.

Willeke van Zeeland

06-82876420
willeke_van_zeeland@hotmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.