10 februari 2020

Stedenbouwkundig plan en ontwerp fase 1 Wilbertsplein Bakel unaniem vastgesteld!

Een groter compliment hadden De Stem Van Bakel, ambtenaren, wethouder en alle overige betrokkenen zich waarschijnlijk niet kunnen wensen toen een aantal jaren geleden gestart werd met een geheel nieuwe werkwijze. Dat er behoefte was aan centrumontwikkeling in Bakel was duidelijk, maar er werd niet gekozen om een plan van bovenaf aan Bakel voor te leggen. Bakel werd de mogelijkheid geboden om zelf te werken aan een dorpsvisie en bijbehorend centrumplan waarbij men waar nodig gedurende het proces ondersteund zou worden door gemeentelijke en externe deskundigen. Een kwestie van omdenken dus binnen Gemert-Bakel. Hoewel er met name in het begin nog enkele kritische geluiden te horen waren, mag nu toch wel de conclusie getrokken worden dat deze manier van participatie van inwoners voor iedereen succesvol is gebleken, en waarschijnlijk in de toekomst meer het uitgangspunt zal zijn bij gemeentelijke processen.

Bij de totstandkoming van dit mooie, goed onderbouwde en ambitieuze Stedenbouwkundigplan heeft iedereen op diverse momenten de mogelijkheid gehad om mee te denken en de eigen wensen kenbaar te maken. Velen hebben hier ook gebruik van gemaakt. In een dergelijk proces is het onmogelijk om het voor iedereen volledig naar de zin te maken maar wij zijn ervan overtuigd dat de meerderheid dit plan ondersteund.

Een mooi buitengebied met mooie fiets-/wandelroutes, een Bospark, prachtige natuur en een unieke golfbaan heeft Bakel al. Een doorn in het oog van veel Bakelnaren is echter al jaren het huidige dorpsplein wat na het vertrek van de C1000 een troosteloze uitstraling als parkeerplein heeft. Daarom zijn wij zeer content met de vaststelling van het ontwerp Wilbertsplein (fase1). Eindelijk kan de schop in de grond. Een nieuw verkeersluw plein wat weer het kloppend dorpshart en de ontmoetingsplek voor jong en oud kan zijn.

Over het fase 2 gedeelte (Kloosterplein naast de kerk) is nog niets besloten, wel staat voor ons voorop dat dit gedeelte ook in de toekomst bestemd blijft als evenementenplein en dat het zodanig ingericht wordt dat alle evenementen plaats kunnen vinden en goed begaanbaar moet zijn voor alle bezoekers ongeacht de weersomstandigheden.

Gezamenlijk met de Dorpspartij en Sociaal Gemert-Bakel hebben wij een amendement ingediend waarbij wij extra aandacht vragen voor de herinrichting van de Schoolstraat. Er moet voldoende rekening worden gehouden met de verkeersveiligheid van onze voetgangers, fietsers en schoolgaande jeugd van De Bakelaar en De Kleine Kapitein.

Voor de verdere ontwikkeling vinden wij het van groot belang dat ook Bakel op korte termijn een volwaardige, moderne MFA in het centrum krijgt met voldoende capaciteit. Hiervoor is het van belang dat de grootste verenigingen nu definitief de knoop doorhakken en aangeven wat hun wensen en plannen zijn. Zoals steeds aangegeven heeft het CDA nog geen uitgesproken voorkeur voor een locatie. Wij zullen ons in dit proces niet laten leiden door emoties maar onze uiteindelijke keuze baseren op wat wij denken wat de beste en meest toekomstgerichte oplossing voor Bakel is.

Anita Relou en Joris van Loon

CDA Gemert-Bakel
#UwKERNgezond!

gemertbakel.cda@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.