18 november 2020

Tevreden maar niet blij

De begroting van 2021 is unaniem aangenomen. Dat is een super mooi resultaat! Zeker omdat er geen ozb verhoging is en geen (forse) bezuinigingen. Ook blijven voorzieningen overeind. Hier zijn we als CDA blij mee. De decentralisatie van de afgelopen jaren gaat nog steeds niet vergezeld met benodigde middelen. En daarom zijn we niet blij. Dit jaar geen forse bezuinigingen want het blijven zagen aan onze voorzieningen om de begroting dicht te krijgen moet een keer stoppen.

Het CDA staat voor initiatieven waarmaken. Zo hebben wij samen met de Dorpspartij een motie ingediend, die breed werd ondersteund, om krediet vrij te maken voor een haalbaarheidsonderzoek voor het verbeteren Milheeze centrum. En we zijn nog in afwachting van de plannen voor Handel centrum. Mooi om te zien dat dorpen zelf zulke initiatieven oppakken.

Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat we voldoende (betaalbare) woningen hebben. Daarom hebben wij samen met de VVD, fractie Vogels en SGB de grondprijzen verlaagd voor starters in De Rips en Elsendorp. Aanwas in onze kleinste kernen is belangrijk voor de leefbaarheid.

Leefbaarheid betekent goede voorzieningen maar zeker goede infrastructuur. Maar leefbaarheid zit ook in kleine dingen, een pad verlichten met lantarenpalen in Bakel.

De doorontwikkelingen van Bakel- en Gemertcentrum is van groot belang. In Bakel staan we aan de vooravond van de schop in de grond voor het plein. Voor Gemert Centrum lopen de plannen goed. Er is inspraak en samenspraak. CDA heeft een motie ingediend om mobiele bloembakken te plaatsen om in het centrum van Gemert alvast een eerste glimlach op te laten leveren.

Het initiatief van het CDA en D’66 van een aantal jaren geleden om de speeltuintjes te redden heeft nu een vervolg gekregen. Er wordt, unaniem gesteund door de raad, een nieuw beleid opgesteld voor spelen. Buitenspelen en bewegen moet nog beter verankert worden in de ruimte.

De coronacrisis raakt ons allemaal. Meer dan ooit is het duidelijk dat het in onze samenleving uiteindelijk toch allemaal draait om (kern)gezond zijn en blijven.

Om uit de crisis te komen moeten we investeren en innoveren, ruimte geven aan initiatieven. Vraagstukken van het buitengebied komen versnelt op ons af en daar moet ruimte voor zijn.

We moeten alle bedrijven zeker nu blijven steunen. Zij zorgen voor banen en dat de economie goed blijft draaien. Daarom doen wij de oproep: koop lokaal!!!

Met het besluit om niet langer met de LEV samen te werken zien wij ook de kans om de uitvoering in het sociaal domein van onderop te organiseren. Daarbij kunnen bijvoorbeeld de zorgcoöperatie, dorpsraden en de KBO een belangrijke rol spelen. Juist deze partijen weten wat er speelt. Onze dorpsondersteuners, onze vrijwilligers en onze mantelzorgers zijn belangrijk. Zij geven warmte en steun aan onze inwoners die dat nodig hebben. Zij moeten behouden blijven en zich gewaardeerd blijven voelen. Dat is ook onze oproep geweest tijdens de raadsvergadering.

Gemert-Bakel is echt heel mooi. Dat willen wij graag zo houden! 

Pas op jezelf, en op elkaar.

CDA Gemert-Bakel

Stefan Janszen
0610234611

stefanjanszen@gmail.com

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.