05 oktober 2020

Uit de raad (01-10-2020)

Winterterrassen
Ondanks de nieuwe Coronamaatregelen kon de raadsvergadering gelukkig doorgaan. Maar om diezelfde maatregelen zal de horeca wederom nog extra financieel geraakt worden. De afgelopen tijd hebben wij met verschillende ondernemers gesproken over de mogelijkheden voor het creëren van (overdekte/verwarmde) winterterrassen in de komende maanden. Om de horeca hierbij te ondersteunen hebben we het initiatief genomen en een motie opgesteld waarin wij de verschillende ondernemers zoveel als mogelijk ruimte geven om (binnen de actuele coronavoorschriften) toch zoveel mogelijk extra omzet te kunnen genereren in deze moeilijke tijd. Mooi dat we deze motie unaniem als raad hebben kunnen indienen en deze dus unaniem is aangenomen. Wij hopen dat Gemert-Bakel hierdoor ook op dit vlak zoveel mogelijk kan blijven bruisen ook met gepaste maatregelen in deze tijden.

3de financiële rapportage
Ondanks dat de rapportage afsluit met een tekort zien we op jaarbasis een positief resultaat waardoor de algemene reserve stijgt. En we zitten natuurlijk in onzekere tijden, corona is de wereld, Nederland en ook Gemert-Bakel nog niet uit. Dit zal ook op onze gemeente een financieel effect hebben. In de rapportage wordt ook geschreven over de bezuinigingen op het sociaal domein. Daarover hebben we de laatste tijd veel kunnen lezen in de kranten en we merken dat er onrust is ontstaan. Die onrust onder onze inwoners baart ons zorgen. Vrijwilligers die nu verbonden zijn aan de LEVgroep weten niet waar ze aan toe zijn.

Wij zien dat wethouder Steeghs een flinke opdracht op haar bord heeft liggen om alle taken die nu door de LEV groep wordt uitgevoerd elders onder te brengen. Het CDA wil de te zetten stappen op de voet kunnen volgen, daarom hebben wij wethouder Steeghs, oftewel het college gevraagd, om ons als raad periodiek te informeren over de stand van zaken van de overheveling. Voor ons is de goede overheveling nu een opdracht met de hoogste prioriteit.

Kasteel
Het kasteel leeft. Op de monumentendag konden we dat weer zien. We zijn dan ook blij dat er voortgang op de plannen zit. De vergunning voor fase 1A is verleend en 1B ligt  ter inzage. De aanloop naar een nieuw bestemmingsplan loopt en hiervoor zal het masterplan als onderlegger dienen. Al zal hier nog wel een aanpassing op met name op het gebied van verkeer en parkeren omdat er inmiddels een beter alternatief waarmee Binderseind ontlast gaat worden en omwonenden minder overlast gaan ervaren. Het is goed te zien dat er constant gezocht wordt naar betere oplossingen. Want het behoud kan alleen door ontwikkeling. De ontwikkelaar heeft gevraagd of een coördinatieregeling mogelijk is. Hierop heeft de raad bijna unaniem ja op gezegd. Deze regeling zorgt dat alle vergunningen en bestemmingsplan in 1 procedure doorlopen kan worden. Dat geeft meer duidelijkheid voor u als inwoner. Maar ook tijdwinst. Laten we hopen dat snel de procedure gestart wordt.

Uiteraard gaan wij ook graag met u in gesprek. Dus mochten wij u ergens mee kunnen helpen vernemen wij dat graag van u.

Stefan Janszen
Fractievoorzitter CDA Gemert-Bakel

0610234611 / stefanjanszen@gmail.com

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.